"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Hoolekogu protokollid 2015/16

12.11.2015 Protokoll 1

 1. Hoolekogu valimine
 2. Märkame Head projekti tutvustus õppealajuhatajalt
 3. Kiusamisvaba Kool projekti tutvustus
 4. Õpilasesinduse tutvustus vihikute korrashoiu projektist algklassides

21.01.2016 Protokoll 2

 1. Kooli ürituste tutvustus ÕOV poolt
 2. Kool ja lasteaed ühtse juhtimise alla
 3. Tulevikuideed mõisamaja ja koolimaja suhtes

11.04.2016 Protokoll 3

 1. Mobiilide kasutamine koolis
 2. Trimester või veerand
 3. klassi matemaatika tundide ja teadmiste suhe
 4. Kohustuslikku kirjandust võiks suurendada
 5. Nooremates klassides võiks asendada projektitöödega kodutöid
 6. Valdade ühinemise ettepanekud esitada 2016 sügisel volikogusse