"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Mida teha, kui põleb?

Koolil on väga oluline roll õpetada eluks vajalikke oskusi. Täna võtsime ette tuleohutuse ning käitumise tulekahju avastanuna. Oleme tänulikud Võnnu vabatahtlikele päästjatele, kes kogu kooli õpilastele ja õpetajatele taas meelde tuletasid, mida teha, kui avastad tulekahju.

Oluline on meelde jätta, et kui avastad tulekahju, siis tähtis on end mitte ohtu seada. Koolimajas on igal korrusel väiksed punased kastikesed, kus on häire nupp, mida tuleb kohe vajutada, kui oled avastanud tulekahju. Seejärel tuleb teavitada esimest täiskasvanut, kes juba koordineerib tegevust edasi. Lisaks on koolimajas igal korrusel olemas pulberkustutid. Päästjad tuletasid meelde, et pulberkustutit ei tohi kindlasti ilma põhjuseta avada, sest see muudab kustuti kasutuskõlbmatuks ning rikub ka kooli mööblit ja tehnikat. Samuti ei tohi häire nuppu ilma asjata vajutada, sest päästjad reageerivad igale väljakutsele ning valeväljakutse seab ohtu päriselt abi vajavate inimeste elud ning võib kaasa tuua suure rahatrahvi.

Küsisime päästjatelt, kuidas reageerida, kui mõni seade hakkab kas kahtlaselt särisema või suitsu välja ajama. Elektrist põhjustatud tulekahju korral tuleb eemaldada seade kiirelt vooluvõrgust ning kasutada pulberkustutit, kindlasti mitte kasutada vett. Meelde sai tuletatud, et küünlad ei põle kunagi üksi ka mitte elektriküünlad. Hoiatati, et sageli saavad kodused tulekahjud alguse purunenud kodumasina või telefoni laadija juhtmest. Seega võtsime teadmiseks, et pärast kasutamist võtame alati voolvõrgust välja telefoni laadija ning muud kodumasinad, mis võimalik.

Võnnu vabatahtlikud näitasid ka suitsu- ja vinguandureid ning rõõm oli tõdeda, et kõigis kodudes olid need juba olemas.

Pärast teooriat saime õues veekustutiga harjutada, kuidas saab tuld kustutada, kuidas suunata juga, kui raske on kustuti ja tunnetada milline on meie enda valmisolek reageerida. Soovijad said tutvuda päästeautoga. Oli huvitav, kasulik ja õpetlik ja veidi rõõmsat elevust oli ka:). Videosid kustutajatest näete meie FB lehel: https://fb.watch/h0py3Nv41n/