"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Nutika digipöörde märtsi uudised

Esimesel märtsil toimus Klass+ Nutika Digipöörde projekti viimane õpetajatele suunatud seadmete koolituspäev Melliste Koolis. Osalejad tutvusid Raili Rooba töötubades põhjalikumalt SportIdent orienteerumise vahenditele raja loomisega PurplePen keskkonnas. Koolitaja Ringa Rootemani töötubades tutvustati neile keerukamaid võimalusi Sphero RVR roboti õppetegevustesse lõimimisel. Pärast töötubasid arutati, kuidas projekti vahendeid edaspidigi koolide vahel ringliikluses hoida ja otsustati jätkata juba toimiva laenutussüsteemiga. Muudatusega, et alates uuest õppeaastast vahetatakse koolide vahel projekti vahendeid trimestri lõppedes, et nii Ahja, Luunja kui Melliste kooli õpilased saaksid õppeaasta jooksul kõiki vahendeid kasutada.

Ahja koolis oli märtsikuu seni käesoleva aasta kõige aktiivsem periood nutiõpilastega, kus viidi läbi erinevaid tegevusi projekti vahenditega. Aktiivselt kasutati nii SportIdent orienteerumisvahendeid kui ka virtuaalreaalsus (VR) prille ning tegeldi ka 3D modelleerimise töödega ja 3D printimisega. Ahja Koolis toimus märtsis ka Tuglase 137.ap. omaloomingukonkurss, kus loovtööde juhendajad said läbida orienteerumis- ja nuputusülesandeid SportIdent vahenditega. VR prille on peamiselt lõimitud informaatika tundides Google Drive keskkonnaga. Läbi nende vahendite püütakse keerulisemaid ja keskendumist nõudvaid kirjutamisülesandeid ja tegevusi õpilastele huvitavamaks ja meeldejäävamaks teha. 3D modelleerimises ja printimises ollakse veel nö õppimisfaasis, kuid eesmärk on ühel hetkel lasta õpilastel iseseisvalt luua mõningaid innovaatilisi lahendusi. Nii arendatakse õpilaste seas ettevõtlikkust, mis on ka Ahja kooli üheks põhiväärtuseks.

Järgmiseks on plaanis alustada kevadise kolme kooli nutiõpilaste orienteerumisürituse korraldustegevustega. Aprillis kuulutatakse välja Klass+ Nutika Digipöörde projekti digitaalse õppevara loomise konkurss. Sinna on oodatud õpetajate loodud lõimitud õppevara projekti abil soetatud digivahenditega elluviimiseks.

Päikeselist kevade algust soovides! (Autor Tea Herman- Melliste, kohandas Pirjo Pall)