"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Nutiõpilaste toimetamised

Seekord tutvustame veidi lähemalt ESFi Klass+ “Nutikas digipööre” projekti noorte
kolleegide ehk kolme kooli nutiõpilaste toimetusi, millest Luunja, Melliste ja Ahja kooli
koordinaatorid ja nutiõpilaste juhendajad ülevaate andsid.
Luunja Keskkooli koordinaatori Eliise Kassi sõnul õppisid nutiõpilased esmal
kasutama Sphero RVR robotit. Peamiseks eesmärgiks oli õppida roboti juhtimist ning
lihtsamat programmeerimist. Õpilaste arvates on Sphero RVR huvitav nutivahend, mis teeks
õppimise ainetundides palju huvitavamaks. Teiseks õppisid nutiõpilased kasutama 3D
pliiatsit, mis on hetkel meie nutiõpilaste tõeline hitt ja ei jäta külmaks ei suuremaid ega
väiksemaid. Tuleviku osas ootavad õpilased kõige enam virtuaalreaalsusprillide (VR)
katsetamist. Lisaks nimetatud digivahenditele õpivad nutiõpilased ka igapäevaste
tehnikamuredega toime tulemist.
Samas Melliste Kooli koordinaator Annika Apuhtin on juba saanud nutiõpilastega
koos VR prille katsetada ja tõdes, et need on hetkel tõesti nutiõpilaste vaieldamatud
lemmikud. Siiski toimetatakse ka teiste vahendite ja võimalike IT probleemide
lahendamisega. Annika kirjutas, et “viimasel kohtumisel enne koolivaheaega tuletati koos
meelde, kus asub Sphero RVR roboti aku ja kuidas see kätte saada ning kuidas ühendada
robotit tahvelarvutiga. Pärast programmeeriti robot sõitma mööda värvilisi pabereid, iga värvi
juures pidi robot tegema häält, keerutama või muutma enda värvi.”
Ahja kooli koordinaator Rainer Lanemann on nutiõpilastega kohtunud juba neljal
korral. “Esimene neist oli infotund, kus kõige suuremat huvi näitasid üles 2.-5. klassi
õpilased. Väga tore on näha, et uus generatsioon tunneb huvi uute tehnoloogiate vastu ning
soovib neid oma õppetöös rakendada. Teises tunnis tutvuti TTS mikroskoopidega. Eesmärk
oli selgeks saada, mida TTS mikroskoopidega teha saab ning milleks need kasulikud on. Tore
oli näha, et juhendajal oli vaja ette näidata ainult baastegevused, ülejäänu osas tulid
nutiõpilased iseseisvalt toime. Edaspidi saavad õpilased juba näiteks loodusainetundides
vastavaid teadmisi edasi jagada. Kolmandas ja neljandas tunnis põimiti droonide kasutust,
iseseisvat tööd, rühmatööd ja probleemide lahendamise ülesandeid. Eesmärk oli esialgu
iseseisvalt saada võimalikult palju informatsiooni drooni kohta, mis Klass+ projekti raames
Ahja kooli toodud olid. Seejärel koos juhendajaga ning rühmatööna leida õige tarkvara
drooni jaoks. Ülesanne oli kohati keerukas, kuid oli näha, et tiimitöö sujus kenasti. Kohe kui
mõned õpilased olid leidnud potentsiaalse tarkvara, edastati info ka teistele. Nii jõutigi
üheskoos õige lahenduseni.”
Sellel õppeaastal nutiõpilased alles tutvuvad seadmetega ja harjutavad probleemide
lahendamist, kuid juba sügisest loodame, et nendest saavad koolides noored kolleegid, kes
vajadusel aitavad õpetajaid, et projekti käigus soetatud vahendid ikka maksimaalselt
kasutusele võetaks. Lisaks on nutiõpilastel võimalus abistada õpetajaid ja klassikaaslasi
esmaste ja koolis enamlevinud digiprobleemide lahendamisel (nt kõlarite tööle saamisel.) Uute
sedamete tundma õppimine ja õpetajate abistamine võimaldavad nutiõpilastel tõsta nii enda kui
ka õpetajate digipädevust.

Piltidel all on näha kõigi kolme kooli tegevusi ja õpilasi.
Autorid: Eliise Kass, Annika Apuhtin, Rainer Lanemann ja Tea Hermann