"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õppeaasta viimane Mõ-Su-Li

Jätkame oma traditsioone ja viisime õpilased koos õpetajatega õue mõtlema, suhtlema ja liikuma. 4. mail toimus Mõ-Su-Li, mis oli mõjutatud Liikumisaasta 2023 eesmärkidest. Lisaks liikumisele tuli matkajatel jälgida varem teadaolevaid suuniseid matka kulgemise kohta ehk tuli rakendada infotöötlemisoskust, mis on üks olulisi 21.sajandi oskusi.

1.-4. klasside matkagrupp A alustas teekonda põhja-suunas, läbides Ahja Moodulahju ja Pilpaküla piirkonna. 5.-9.klasside grupp B suundus lõunasse, sihiks Kärsa ja Vanamõisa. C rattagrupp sõitis läände, tehes peatuse Lokko talu õuel, Mustakurmu nartsisside põllul ja Kosova bussipeatuses. Matkajad ilmutasid algatusvõimet ja ettevõtlikkust, kui 5.-9.klassi teelised muutsid oma rada ja soovisid teha matka veelgi köitvamaks nii endale kui osalejatele.

Matka jooksul tehtud fotod saatsid matkalised Padlet keskkonda, kus tekkis oma grupi matkaalbum. Kolme matkagrupi pilte saab näha kooli digiteleris alates maikuu teisest nädalast. Seega oli Mõ-Su-Lisse rakendatud ka digipädevus ning loovus ja tähelepanelikkus. Samuti olulised 21.sajandi oskused.

Vaata Mõ-Su-Li pilte ka siin. Autor Rita Lutsar, täiendused Pirjo Pall, pildid õpilastelt.