"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õppepäev Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis

 1. märtsil osales 7.-9. klass Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi õppeprogrammis „Loomastiku
  mitmekesisuse praktikum“. Rühmatööde käigus määrati ja mõõdeti loomade koljusid ja
  tegevusjälgi, määrati tigusid ja karpe, kuulati ja mõistatati lindude laule, nuputati lindude nimede
  seoseid, määrati kahepaikseid ja nende tunnuseid, uuriti loomade kehakatteid
  binokulaarmikroskoobiga. Lisaks said proovile pandud koostööoskused!
  Peale õppetundi sai tutvuda TÜ Loodusmuuseumi eksponaatidega.
  Õppekäik sai teoks tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele.