"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Põlvamaa Ettevõtlik Kool 2023

Meie!! Jah, meie oleme Põlvamaa Ettevõtlik Kool 2023! Me pälvisime tunnustuse, sest lähtuvalt oma põhiväärtustest: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus, oleme suutnud luua koolikultuuri, mille loomulikuks osaks on ettevõtlikkus. Me planeerime oma tunde nii, et õpilane saaks siduda eelnevat teadmist uuega, et ta omaks kogemust päriselust, et ta saaks probleemilahendusoskusi arendada, et ta oleks kohanemisvõimeline, koostöö oskustega, hea suhtlemisoskusega, oskaks eesmärke seada ja teaks kuidas nendeni jõuda. Kõike seda toetavad õppekäigud ja kooliüritused, kuhu kaasame õpilasi lisaks osalemisele ka korraldusse, eriti Rohenädalal, koolikohvikutes ja ka jõulupeol!

Meie ettevõtlikkuse lipulaev on aga kindlasti Mõ-Su-Li, kus on kogu protsess alates korraldusest kuni teostuseni ettevõtliku meelelaadiga.

Ma olen veendunud, et meie koolist lähevad ellu inimesed, kes on saanud juba tugevamad eeldused pärismaailmas hakkama saamiseks, sest nad on saanud ise kogeda ja katsetada, avastada ja uurida, algatada ja ellu viia ning kuulata ka teiste kogemusi, siduda neid enda omadega. Kõik see ja veel palju muud on ettevõtluspädevuse osa, mille arendamise eest meid nüüd ka tunnustati ja millega me kindlasti jätkame! Aitäh Põlvamaa Arenduskeskusele märkamast!