"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Proto ja Ülemiste - õpihimu ergutav õppekäik

5.-9.klasside õppekäik Tallinnasse, Proto avastustehasesse ja Ülemiste keskusesse toimus, et ergutada õpihimu, et kinnistada teadmisi aine tiheduse mõistest, kogeda veel suuremas skaalas informaatikas, robootikas ja nutiõpilastega katsetatud virtuaalmaailma ja arendada karjääripädevust ning üldpädevusi.

Õppekäiku planeerisid ja jätkutegevusi viivad ellu õpetajad Aira, Rainer ja Pirjo. Eeltegevuste elluviimises osales ka õpetaja Tiia, kelle tunnis lahendati matemaatiline probleem, kui suur kulu on õppekäik koolile ja kui suur on ühe õpilase kulu ning mitu % omaosalus katab kogu ühe õpilase kulust.

Nüüd aga kõige põnevamast osast - Proto avastustehase külastusest. Kusjuures ka õpilaste tagasisides märgiti esmase emotsiooni pealt, et mis jääb õppekäigust meelde, kõige enam just Protot ja virtuaalreaalsuse (VR) maailma. Proto avastustehases osalesime allveelaeva meistri töötoas, kus õpilased said esmalt grupitööna läbida katseid tiheduse mõiste avastamiseks ja selgitamiseks. Seejärel analüüsiti õigeid vastuseid ning kuulati põnevat ettekannet allveelaevanduse ajaloost. Mõtlete, et mis Proto ja siis allveelaev? Aga Proto avastustehases asus kunagine allveelaevade detailide valukoda ehk selles valukojas on valatud detaile 12 allveelaeva ehitamiseks. 

Õpilased olid töötoas tõeliselt õpihimulised avastajad. Ülesandeid lahendati innukalt ja kõik rühmad püüdsid anda endast parima ning kõik katsed ka õnnestusid. Küll oli tulemuste analüüs rühmiti erinev, aga seda põnevam oli pärast arutleda miks mingi rühm just sellise lahenduse sai.

Pärast töötuba said kaasas olnud õpetajad: Aira, Annely, Rainer, Tiia ja Pirjo tõelist säilenõtkust demonstreerida, sest planeeritud söök tuli kiirelt ise õpilastele ära jaotada ja laiali jagada. Õnneks jagus kõigile kõike ja noored said kõhud täis ning jäätisegi magustoiduks. Peame taas tõdema, et meeldiv on meie noortega avalikus kohas söömas käia: õpilased söövad vaikselt, oskavad kasutada nuga ja kahvlit (kui vaja) ja teavad, et enda järelt tuleb nõud ja prügi ära koristada, ka see on oluline osa kultuurist.

Söömisele järgnes Proto iseseisev avastamine ning kõik pidid jälgima kella, sest järgmisse peatusesse tuli jõuda õigeaegselt. Väga vahva oli jälgida, kuidas erinevad seltskonnad leidsid end koos tegutsemast, kuidas õpilased julgesid erinevaid vahendeid katsetada, omal käel avastada ja oma aega nii jagada, et jõuaks kogeda, aga jõuaks ka õigel ajal väljuda. Proto on tõeline võlumaa, sest saad rännata läbi erinevate keskkondade, ajastute ja seda ühest ruumist lahkumata. See ongi virtuaalmaailma võlu. Teisalt on virtuaalmaailmal ka valu pool - nimelt ei kannata kõik inimesed virtuaalprille kanda, sest tekib iiveldus või pearinglus. Ka see oli üks õppetund, mis kaasa võtta.

Järgmine peatus oli Ülemiste keskus, kus õpilased said harjutada aja planeerimise oskust, orienteerumise ja abivahendite kasutamise oskust, rahatarkust ja teadmisi ohutust liiklemisest. Lisaks sellele harjutasid osad õpilased ka sotsiaalseid oskusi, luues Ülemistes uusi tutvusi. Õpilased oli tragid, pidasid kokkulepetest kinni ja pärast oste saime siirduda õigeaegselt koduteele.

Kodutee ei möödunud aga kogemusvaeselt. Nimelt sattusime pealt nägema maanteel toimunud liiklusõnnetust. Selline kogemus oli mitmele meist esmakordne ning kindlasti avaldas muljet ja tekitas kustumatuid emotsioone. Õnneks tundus asjaosalistega kõik korras olevat ja meie saime pärast pisikest viivitust oma teekonda jätkata.

Oleme õppekäiguga väga rahul, sest seatud eesmärgid said täidetud ning jätkutegevused on veel plaanis. Seega usume, et suutsime õppekavas ettenähtud üldpädevusi ja ainealaseid teadmisi arendada ühendades meeldiva kasulikuga. Täname kõiki osalejaid nauditava õppekäigu eest!
Pilte tegi Pirjo