"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Rohenädalal räägivad seinad

Teada on, et õppimiseks ehk uue teadmise omandamiseks on vaja käsitleda seda erinevate meelte kaudu ehk nii sõnas, pildis, katsudes kui kirjalikult. Selleks on meie loodusainete ettevõtlikud ja keskkonnateadlikud õpetajad oma õla alla pannud ja toetust on avaldanud ka kooli juhtkond, et panna meie kooli seinad rääkima Rohenädala teemadel.

Õpetaja Aira juhendamisel valminud plakatid käsitlevad laialt keskkonnateemasid, esitavad statistikat, mis paneb mõtlema, mida ja kuidas tarbida. Õpetaja Aira ja Heli koostöös ning Heli juhendamisel valmis infostend koos katsutavate näidistega, mis materjalid looduses lagunevad, kaua selleks aega läheb ja mis materjal ei lagune kunagi. Täiendavalt lisas juhtkond lihtsamaid plakateid, kuidas peab prügi õigesti sorteerima.

Usume, et sel moel on meie õpilased ja ka kooli töötajad kõik oluliselt teadlikumad oma keskkonna jalajälje tekitamisel. Loodame, et lugejagi saab nii mõnegi uue teadmise, mida ellu rakendada. Hoiame koos meie kaunist keskkonda.