"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Teistmoodi jõulupidu

Meie kooli jõulupidu toimus ettevõtlikult. Mis see tähendab? Alustame aga algusest, kuidas kõik lahti rullus.
Juba oktoobris sai selgeks, et jõulupidu piduliku aktusena me sel aastal korraldada ei soovi. Mis sa ikka endale esined, peresid ju peole kutsuda ei oleks tohtinud. Seepärast otsisime alternatiivi ja saime pakkumise Ahunapalu kelgukoerte pidajatelt. Haarasime sellest kinni ja leidsime, et kogu sündmuse võiks korraldada ja läbiviimisel kaasa lüüa kooli huviringide juhid ja õpilased. Õnneks olid huviringide vedajad meiega nõus ja tegevused jagunesid järgnevalt:
Meediaring: sündmuse reklaam, peo jäädvustamine pildis ja kirjeldavas vormis koolilehes
Loodusring: selgitus, millised riided valida, info jagamine
Muusikaring: esinemisnumbrid
Tehnoloogiaring: meene valmistamine (pilt meenest galeriis)
Väärtuste ring: väärtustest pajatav jutuke teel koerte juurde
Robootika ring: reklaami loovime ja levitamine digi TV-s.
Kõik ringide juhid ja õpilased näitasid üles loovust ja ettevõtlikkust ja oleme nende üle uhked. Nüüd jääb vaid oodata kajastust meediaringilt, millesse panustavad kõik koertel külas käinud õpilased ja õpetajad, et muljed saaks ausad ja mitmekesised:).
Pilte näeb rohkem meie FB lehelt, külastage ja saage osa ka laulujupist, mida muusikaringi õpilased esitasid:).