"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Tervist edendava võrgustiku loomine

Eile, 06.01.22 kohtusime meie kooli tervisenõukogu liikmete ja teiste Põlvamaa Tervist edendavate koolide (TEK) ja Tervist edendavate lasteaedade (TEL) esindajatega, et arutleda, kas ja kuidas moodustada ühine võrgustik. Eelnevatel kohtumisel 2021.a. sai selgeks, et lasteaiad ja koolid võiksid tervise edendamise osas teha üha enam koostööd, sest peagi saavad ju lasteaia lastest koolilapsed ja selleks on hea olla samas mõtte- ja infoväljas.

Esmalt veidi sellest, miks me üldse kuulume TEK võrgustikku? Nimelt sai juba mitu aastat tagasi selgeks, et me väärtustame tervislikku eluviisi. Soovime, et meie lapsed ja ka me ise oleksime terved, virgad, töökad ja tõhusad. Selleks on tarvis teadlikult tegeleda terviseedendusega, anda head eeskuju meie õpilastele ning olla informeeritud mis on tervislik ja mis mitte. TEK võrgustik pakub meile tarvilikku tuge, et kõike seda ellu viia.

Mida me juba praegu teeme, et edendada tervislikku eluviisi? Koolimajas on teadete tahvlitel üleval plakatid tasakaalustatud toitumise põhimõtetest teadlikkuse tõstmiseks. Lisaks on üleval info, kuidas õigesti istuda nii et me ei kurnaks oma keha. Viime läbi tantsuvahetunde, et õpilased saaksid mõnusas meeleolus liikuda. Lisaks on koridorides liikumisvõimalused, mida väga innukalt ka vahetunnil kasutatakse - ronimissein, lauajalgpall, lauatennis, trenažöör. Teisel vahetunnil pakume tervislikku vahepala, et aju saaks väikse ergutuse ja suudaks vastu pidada. Hommikuti pakume soovijatele hommikuputru.

Eilne kohtumispäev andis selge tunde, et oleme siiski terviseendendamisel üks võrgustik koos lasteaedadega. Soovime ju tegelikult sama - terveid ja rõõmsaid inimesi tervist edendavas keskkonnas. See slogan sai ka meie ühise võrgustiku visiooniks. Nüüd hakkame hoolega seda visiooni ellu viima. Sõnastasime ühiselt ka kolm fookusteemat, millega järgneva kahe aasta jooksul võrgustikuna tegeleme. Millised need teemad olid - jälgige meie infokanaleid, avalikustame selle peagi:).

Millega tegeleme edasi - lisaks võrgustikuülestele fookusteemadele jätkame kindlasti oma tegevustega. Mõtleme kuidas suurendada veelgi liikumisvõimalusi ja värskes õhus viibimist nii, et see oleks lahe ja lõbus. Esitame Põlva valla kaasavasse eelarvesse projekti, mis võimaldaks mõisa parki luua madalseiklusrada, mis rikastaks kogu ahjalaste ja külastajate liikumisvõimalusi (madalseiklusrajad on kasutamiseks alates lasteaia east kuni täsikasvanuteni:)). Hoidke aga silm peal meie kanalitel ja märgake, mida teeme ja andke teada, mida saaksime veel teha terviseedenduse valdkonnas.