"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Tuglase nädal lõppes loomepäevaga

Eelmise aasta lõpus maakonna koolidesse saadetud Tuglase loomekonkursil osalemise kutse pani mõtteid koguma ja loomingut kirja panema 91 maakonna õpilast, nende seas ka 5 õpetajat. Jätkasime eelmisel aastal alustatud loomekonkursi muudatusega ning proosa ja luule kõrval sai esitada ka kunsitöid ning konkursile saadetud tööde hindamisele järgnes väljavalitutele loomepäev koolimajas. Loomepäeva idee on võimaldada õpilastele teistsugune koolipäev loomingulises keskkonnas koos teiste loominguliste inimestega ning põnevate tegevustega. Võimalus on luua midagi uutmoodi või kogeda teistsuguseid kogemusi kui tavalisel koolipäeval. Lisaks on võimalus suhelda samas valdkonnas tugevate asjalike noortega.

Reedesel päeval kogunes koolimajja žürii poolt valitud ja loomepäevale kutsutud ligi 50 õpilast ja juhendajat. Ahja õpilaste osakaal premeeritute hulgas oli kopsakas -9 õpilast: Mia-Merethe Laur,  Noora Narusbek, Tevor Kiho, Sander Kade, Berith-Ly Vardja, Karolin Maisvee, Arabella Maisvee, Kristelle Laevik, Villu Adari ja direktor Pirjo Pall. Neist mõned said preemiaid isegi mitmes kategoorias. Üldse kirjutas või joonistas konkursi jaoks 22 meie kooli õpilast. Meie õpilasi juhendasid: Ülla Rebane, Leili Rood, Ilvi Suislepp ja Karin Pikk. Töötubades ergutasid õpilaste loovust Karin Pikk (kunstituba), Maarika Müürsepp (proosatuba) ja Rainer Lanemann (IT-tuba). Kõik õpilased ja kaasas olnud juhendajad said osaleda kõikides töötubades.

Žürii töö ei olnud selgi aastal kerge, sest andekaid osalejaid oli palju, igal oma tugevus ja teemat avava käsitlus. Pärast keerukat kaalumist ja mitmeid arutelusid suudeti siiski otsusele jõuda. Luule ja proosa žürii koosseisu kuulusid: Ülla Rebane, Leili Rood, Ilvi Suislepp, Tiiu Lokk, Terje Veeber, Ülle Jõesaar, Ülla Narusbek, Aili Siitoja. Kunstitöid hindasid: Roomet Feigenbaum ja Tormi Tobreluts.

Loomepäeva finaal toimus kultuurimajas, kus Pirjo Palli lennukale avakõnele järgnes žürii esindajate kokkuvõte. Aktust ilmestasid Tevor Kiho, Kristelle Laeviku ja Jürgen Osiku poolt esitatud noorte autorite luuletused ja proosapalad. Koolimajas ja kultuurimaja fuajees on avatud konkursil osalenud õpilaste loomingu näitus, mida on võimalik huvilistel mitme nädala jooksul vaatamata tulla.

Teksti autor Rita Lutsar, täiendused Pirjo Pall, pildid Rita Lutsar ja Pirjo Pall