"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Türgi, Ahja, KiVa? Kuidas need kolm sõna ühte lausesse mahuvad?

Lugu algas kirjaga, mille juhiabi edastas kahtlusega, kas see ehk pole ka üks neist õngitsuskirjadest, kus lõpuks keegi oma testamendiga päritud raha soovib hirmsasti just meile anda, kui me ka oma tuhanded teele saadame. Võta näpust, ei olnudki selline kiri, vaid oli kiri Türgi põhikoolist, Izmiti piirkonnast ja selle kooli õpetajad soovisid tulla meie kooli, et teada saada, kuidas meie KiVa programmi rakendame.

Kogu kirjavahetus oli kiire ja sujuv ja leppisime kokku, et 05-09.06 on külalised meie majja oodatud. Samas ei julgenud seda uudist veel kõigile välja hõigata, sest kes teab, äkki ikka oli nali. Lihtsalt nii uskumatuna tundus, et suur kool kaugelt maalt leidis just meid üles ja soovib just meid külastada. Aga tõeks ta sai. 05.06 hommikul kohtus direktor Ahja bussipeatuses nelja Türgi inimesega, kes juba esimest hetkest ei suutnud ära imestada, millisele muinasjutumaale nad on sattunud. Meie kaunis ja suursugune valge koolimaja uhkelt lehviva Eesti lipuga ning päikses helkiv veesilm, mida ääristab kiiskav rohelus, see oli kõik ahhetama panev.

Külalised said rikkaliku programmi - direktor tegi neile meie kooli tutvustava esitluse, järgnes jalutuskäik Ahjal ning tutvumine kooliperega. Järgmisel päeval külastati tunde ning pärast vesteldi direktoriga tunnis nähtu üle. Üks päev kulus täielikult KiVa materjalide tutvustamisele ning meie koolis KiVa rakendamise põhimõtetele ja korraldusele. Ühel koolipäeval said külalised osaleda KiVa näidistunnis, mida viisid läbi Ave ja Leili koos 4.klassi õpilastega ning pärast reflekteeriti kogetu üle. Viimasel päeval said külalised võimaluse meie õpetajatele tutvustada ka oma kooli ja piirkonda ning seda, kuidas nemad kiusamisega tegelevad.

KiVa osas meeldis külalistele enim materjalide süsteemsus, tunni ülesehituse loogika ning see, kuidas meie seda oma koolis rakendame. Nad hindasid kõrgelt seda, et märkame ja sekkume varakult ning et meil on koridoris korrapidajad ja koolimajas kohapeal tugispetsialistid. Külalised märkasid, et suhted õpilaste ja õpetajate vahel on sõbralikud ja turvalised ning õpilased teevad tundides asjalikult tööd kaasa. Tunnivaatlustest toodi välja ka seda, et õpetajad kasutavad tunni väga efektiivselt ära ja seda seetõttu, et õpetajad on tunniks põhjalikult ettevalmistatud. Toodi esile ka seda, et õpetajad annavad õpilastele võimaluse ka ise infot otsida ja omandada ning et igas tunnis on koht ka tagasisidele.

Suurimat mõju avaldas meie külalistele see, et meie maja on rahulik, õpetajad on tasakaalukad ning hoiak õpilaste suhtes on positiivne ja toetav. Külalised arvasid, et tegelikult peakski õige kool olema sellise õpilaste arvuga, et õpetajad suudaksid märgata õpilasi ja teha nendega vajalikku tööd ilma suurema kisa ja kärata ja siis oleks ka vähem kiusamist ja konflikte.

Kogu KiVa õppimist toetasid ka väiksed Eesti maitsete kogemised. Suurim avastus oli meie külalistele rabarber (mida esimesena sai maitsta direktori tehtud tänukoogilt kõigile kooli kokkutuleku korraldajatele) ja mida kokad pakkusid lõunaks kissellina ning hiljem käisime kohalikus poes avastamas kõiki tooteid, mis sisaldasid rabarberit, et seda saaks Türki kaasa viia. Samuti said külalised õpetajate Ilvi ja Tiia eestvedamisel maitsta heeringa võileiba ja õpetaja Ülla ettepanekul kama. Türgi külalised olid väga positiivselt meelestatud oma kogemustest meie koolis, nad kutsusid meid lahkelt külla enda majja ja ütlesid, et kui Türgis oleks selline kool nagu siin, siis tuleks üle riigi bussidega lapsed just siia kooli.

Me oleme nii tänulikud selle kogemuse eest ning loodame, et meie armas kool jättis Türgi külalistele sooja mälestuse ning nad lahkusid lubadusega osasid põhimõtteid kindlasti ja kohe rakendama hakata.

Autor: Pirjo Pall