"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Veeohutuskoolitus Ahja rannas

1. klass võttis teisipäeval osa koolitusprogrammist "Veeohutus I klassile". Eesmärk oli mänguliste ja praktiliste tegevuste kaudu anda lastele eakohased teadmised veega seotud ohtudest ja käitumisest ohu korral. Koolituse läbiviimisel kasutati teemakaarte, kus oli kujutatud erinevaid ohusituatsioone, mis võivad ette tulla veekogu ääres, basseinis või veekogul paadiga sõites. Lisaks said lapsed selga proovida päästevesti ning teha tutvust päästerõnga ja viskeliiniga. Koolitus toimus Ahja Ülemise järve juures. Aitäh Põlva päästekomando päästjatele!