"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee
november 28, 2023
Helkurite korduskontroll

Teisipäeva hommikul uuris Õpilasesindus taas helkurite kandmist õpilaste ja õpetajate seas. Kokkuvõte on järgmine: koolis oli 37 õpilast, neist 20 kandis helkurit ehk helkuri kandjaid oli 54 %. 100% helkurikandjaid oli 5. klassis (Villu, Sander, Karolin, William Henry, Helena). Kontrolliti ka koolis olnud õpetajaid. 14-st 11 kandis helkurit ehk helkuri kandjaid oli 78,5 %. Kotitäis […]

Loe täpsemalt
november 23, 2023
Proto ja Ülemiste - õpihimu ergutav õppekäik

5.-9.klasside õppekäik Tallinnasse, Proto avastustehasesse ja Ülemiste keskusesse toimus, et ergutada õpihimu, et kinnistada teadmisi aine tiheduse mõistest, kogeda veel suuremas skaalas informaatikas, robootikas ja nutiõpilastega katsetatud virtuaalmaailma ja arendada karjääripädevust ning üldpädevusi. Õppekäiku planeerisid ja jätkutegevusi viivad ellu õpetajad Aira, Rainer ja Pirjo. Eeltegevuste elluviimises osales ka õpetaja Tiia, kelle tunnis lahendati matemaatiline probleem, […]

Loe täpsemalt
november 21, 2023
Liiklustund kogu koolile

Liiklusohutuse spetsialist Toomas Meiel viis koolis läbi liiklusohutuse tunni. Arutelus õpilastega selgusid mitmed ohud, kui maanteel helkurita liikuda. Näiteks autojuhi pidurdusteekonna pikkus ohu korral oli kõvasti pikem kui lapsed arvasid. Teadmiste katse viidi läbi koridoris: 10 vabatahtlikku õpilast pidid seisma oletatavast autost, mis sõitis 50 kilomeetrise tunnikiirusega, nii kaugele, kui palju maad kuluks nende arvates […]

Loe täpsemalt
november 17, 2023
Põlvamaa Ettevõtlik Kool 2023

Meie!! Jah, meie oleme Põlvamaa Ettevõtlik Kool 2023! Me pälvisime tunnustuse, sest lähtuvalt oma põhiväärtustest: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus, oleme suutnud luua koolikultuuri, mille loomulikuks osaks on ettevõtlikkus. Me planeerime oma tunde nii, et õpilane saaks siduda eelnevat teadmist uuega, et ta omaks kogemust päriselust, et ta saaks probleemilahendusoskusi arendada, et ta oleks kohanemisvõimeline, koostöö […]

Loe täpsemalt
november 16, 2023
Helkuri aktsioon

Õpilasesindus viis koolis läbi hommikuse vaatluse helkurite kandmise osas. 53-st õpilasest olid sel hommikul helkuriga varustatud ainult 23 õpilast. Õpetajate osas oli protsent kõrgem 11-st õpetajast 8 kandsid helkurit. Kaitse ennast ohu eest eelkõige ISE !

Loe täpsemalt
november 16, 2023
Stiilipäev: Lemmikese

11 ettevõtlikku õpilast ja 2 õpetajat tõid kooli oma lemmikasja. Sellest kujunes koridori aknalaudadel armas näitus, sest mitmete laste lemmikasjadeks olid karvased loomad, mis ju ongi väga armsad. Lisaks loomadele toodi veel auto, pall, raamat, fotod, hularõngas. Aitäh osalejatele!

Loe täpsemalt
november 8, 2023
Õpetaja Annely Tubin pälvis J.Käisi preemia

Meie armas õpetaja Annely on saanud suure tunnustuse osaliseks. Oleme tema üle ääretult uhked. Loe lähemalt, miks Annely on Johannes Käisi pärandi edasikandja ja mille eest talle tunnustus omistati siit: https://ahjakool.ee/kool-kiidab/

Loe täpsemalt
november 7, 2023
Mõ-Su-Li metsas ja staadionil

Teisipäevane Mõ-Su-Li viis 1.ja 2. klassi õpilased Ahja järve äärde ja staadionile liikumismänge mängima ning KiVa teadmisi kinnistama. Hanereas liikuvaid õpilasi saatsid usinad klassijuhatajad ning teised koolitöötajad. Mõ-Su-Li programmi tulemusena valmis rannaliivale kollane KiVa; õpiti tähelepanu- kiiruse- ja osavusmänge; avaldati oma arvamust ja analüüsiti vastuseid KiVa küsimustele. 3.-9. klassi Mõ-Su-Li seltskond matkas lähimasse metsa. Matka […]

Loe täpsemalt
oktoober 31, 2023
Kohvik ja avatud uksed

Õpilasesindus tegi toreda avalöögi käesoleva õppeaasta koolikohvikute sarjale. Ettevalmistus menüü ja korralduse osas algas juba vaheajal ÕE grupis. Esmaspäeval tuli osta tooraine ning pärast koolipäeva käis kokkamine hilisõhtuni nii kodudes kui õppeköögis. Tegelikult tuli õhtu jooksul käia poes toiduainete järel mitmel korral, sest ikkagi oli miskit nimekirjast välja jäänud ja kokkamine pidi ootama... Igatahes teisipäeva […]

Loe täpsemalt
oktoober 21, 2023
Stiilipäev- Kosmos-KiVa

Ettevõtliku Õpilasesinduse poolt väljakäidud kosmiline stiilipäev oli seekord seotud nii KiVa tegevustega kui ka liikumisaastat võimendavate mängudega vahetundides. Mänguga "Mis meeldib, mis ei meeldi" selgusid erinevused õpilaste soovide vahel. Liikumismäng "Ketikõnd" viis mängijad käest kinni rännakule läbi koolimaja korruste. Tingimuseks oli, et käest lahti lasta ei tohtinud. Õpilasesinduse asepresident Karolin jagas silmapaistnud kostüümidele auhindu: Ari […]

Loe täpsemalt
1 2 3 20