"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

7.-9. klass õppekäigul Tartu Ülikooli muuseumis

 7.-9. kl õpilased osalesid Tartu Ülikooli muuseumis  õppeprogrammil “Vulkaanid ja maavärinad”. Programmi alguses räägiti Maa siseehitusest ja laamade paiknemist . Grupitööna tuli kokku panna laamade pulse. Seejärel said kõik vulkaane tutvustavad kaardid ja need tuli paigutada suurele laamade kaardile. Järeldus, et kõige rohkem vulkaane on Ameerika läänerannikul. Uuriti erinevaid vulkaanitüüpe ja meisterdati vulkaane. Seejärel selgitati õpilastele näitlikult laamade liikumise, maavärinate ja vulkaanide omavahelisi seoseid

Õppeprogrammil osalemist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus