"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Sündmused

SÜNDMUSED, TEGEVUSED 2021/22

SEPTEMBER
2020-21 õppeaasta avaaktus                                                         1
Õpilasesinduse kandidaatide valimine                                 6-10
Fotograaf koolis7
Liikumisvahetunnid 1x nädalas
Päästeõpe klassides, ülekooliline õppus                              3. nädal
Maailmakoristuspäev                                                             16
Lastevanemate üldkoosolek                                                 29
Teater algklassidele kultuurimajas                             15
Spordipäev 30
                                                   OKTOOBER                         
E-õppepäev                                                                1
E-õppepäev4
Õpetajatepäev                                                              
Õpetajatepäev vallas                                                               7
Liikumisvahetunnid       1x nädalas
NOVEMBER
Kultuuriekskursioon Tallinnasse 5.-9.kl.3
Õpilaste kohtumised Noorte heatahte saadikuga
Põlva Lionsklubi külastus1. ja 4. klass9
1.-3.kl Tartu Loodusmajas lemmikloomade õppeprogr (KIK)10
Külas Noorte heaolu  saadik: loeng 6.-9. kl15
I tr.edukate õpilaste tunnustamine       19
5.-9. kl Virtuaalreaalsusrännakud õppetunnis19
4. kl ja 5. LÕK õppepäeval Räpinas keskkonnamajas ja aianduskoolis (KIK)23
Räätsamatk Meelva soos 5.-9. kl / Matk Kiidjärve metskonna matkarajal 1.-4. klass25
4.5.6.kl ja Tilsi kooli grupp Ettevõtluskülas Tartus29
Koolikontsert kultuurimajas: Jaan ja Mikael Kirss löökpillidel                                                30
Liikumisvahetunnid            1x nädalas
Koolimaja kaunistamine jõuluks                                             22-30
DETSEMBER
Advendi alguse tähistamine                                                    1
Liikumisvahetunnid 1x nädalas
1.ja 4. kl kohtumine lasteaia koolieelikutega 15
Päkapikumütsi päev13
9. klassi  õppeprogramm "Putukad"                           16
Jõulukaardite toimetamine asutustele, koolidele ÕE    19-21
Jõululaat  20
Mõ-Su-Li “Tervishoid”- meditsiinilised töötoad 3 vanusegrupis: 1-3; 4-6; 7-9.           21
Kooli jõuluõhtu kelgukoertega Ahunapalus)                                                     22
Sündmused     II poolaastal                                                                   
JAANUAR
1.-3. kl  ja 4.-6. kl+ LÕK tunnid koos Hullu teadlasega
VEEBRUAR
       MÄRTS
APRILL  
MAI
JUUNI