"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Ajarännak ja telekogemus

Neljapäeval, 18.05, toimus 5.-9.klasside õppekäik, mis lõimis nii meediaringi tegevusi, meedia tunni teadmisi ja oskusi, inimese- ja ühiskonnaõpetusest omandatut ning ajalugu. Õppekäiku mahtus ka liikumise osa, sest Ajakeskuses oli hulganisti treppe, mida sai tatsata kohe mõnuga.

5.-9.klassi õpilased ja õpetajad külastasid Eesti Ringhäälingumuuseumi ja Wittensteini Ajakeskust. Päev oli huvitav ja meeleolukas. Ringhäälingumuuseumis kuuldi fakte ringhäälingu ajaloost ning osalejad said ise koostada uudistesaate. Oli pingeline ja ärev, sest värsketel uudisteankrutel polnud erilisi kogemusi mikrofoni ja kaameraga välja arvatud nendel julgetel õpilastel, kes pidevalt kooli kontsertidel üles astuvad. Siiski said kõik suurepäraselt hakkama ja saime endale õppematerjaliks ka valminud uudistesaate. Oleme uue ja väärtusliku kogemuse võrra rikkamad ning 5.klassi õpilased tõid välja, et see oli korralik elukool ja nii vinge oli enda hirme ületada.

Ajakeskuses eri ajastutel rändamine oli samuti omaette kogemus: liiguti muinasajast tänapäeva ning igal rännakul kaasnes maitseelamus. Ajakeskuse suurimad elamused olid trepid, tohutu hulk treppe ja ülimaitsev šokolaadikook. Oli väga äge õppereis! Tekst Ilvi Suislepp ja Pirjo Pall, fotod Ilvi Suislepp ja Annely Tubin