"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Direktori vastuvõtt 23

Kooliaasta lõpp on olnud nii kiire ja tegus, et kodulehele ei ole isegi jõudnud kajastama kõike, mis on toimunud. Nüüd on ka 9.klass lõpetanud ning on aega tagasi vaadata helgematele hetkedele kooliaasta lõpust.

Üks oodatuim tunnustusüritus kooliaasta lõpus on direktori vastuvõtt. Tunnustame tublisid õppureid iga trimestri lõpul, aga direktori vastuvõtule on juba teist aastat oodatud lisaks väga headele ja headele õpitulemustele õppijatele ka muus valdkonnas silmapaistvad õpilased. 2022/23.õa väga headele ja headele tulemustele õppijaid oli taas rõõmustavalt palju, suisa 16 õpilast 47st. Nende nimed on meie kodulehe "Kool kiidab" rubriigis kenasti toodud. Lisaks headele tulemustele õppijatele, kutsusime sel aastal vastuvõtule ka meie kooli kõige õpihimulisema klassi - 7.klassi, kes õpetajate sõnutsi olid meeldivad partnerid tunnis, kes huvitusid mitmetest teemadest, kellega tekkis köitvaid arutelusid ja vestlusi. Tunnustust väärisid ka õpilased, kelle puhul märkasime väga tugevat panust enda õpitulemuste ja käitumise parandamisel. Oleme oma õpilaste üle siiralt uhked!

Vastvuvõtt aga ei ole täiuslik, kui sealt puudub meeldiv maitseelamus, mille meisterdasid meie tublid kokad Ülle ja Katrin. Veel lisab vastuvõtule pidulikkust, kui seal on esinejad ja sel aastal soovisime anda oma loomingulistele esinejatele võimaluse vastuvõttu nautida publikust ja kutsusime esinema õed Miina Härma gümnaasiumist. Lisaks teeb õhtu täiuslikuks see, kui lapsed saavad koos oma vanematega tegutseda. Seega ei puudunud selgi korral ühine tegevus. Kuna meie kooli väärtused on õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus ning on ka liikumisaasta, siis panime kõik vastuvõtul olijad koos liikuma (tooma omale töövahendeid), koostööd tegema, sest ühiselt tuli valmis unistada ja illustreerida unistuste kool ning õpihimu ja ettevõtlikkus said rakendatud kogu projekti valmimiseks. Nii südant soojendav oli näha vanemate ja laste ning kogu koolipere ühist meisterdamist, arutelusid, suminat, elevust ja naeru. Õpetajad olid eksperdiks, keda sai vajadusel protsessi kaasata, kui ideedest oleks puudust tulnud, aga oh üllatust, kõikidel gruppidel oli endal nii palju ideid, et vedas, et paberit jätkus. Mis oli veel vahva: õpetajad joonistasid oma unistuste kooli aprillis 2022 ja selgus, et nii mitmedki unistused nt lemmikloomad koolimajas, bassein, kasvuhoone/kooliaed, olid täiesti samad. Samuti see, et oleks koolibuss. Direktori vastuvõtule kutse saanud õpilased olid kõik oodatud reisile Lätti, jäätise tehasesse ja matkama imekaunisse rahvusparki ja sõidu sinna tasus kingituseks kool. Kuidas see reis kulges, kirjutab Rita Lutsar oma artiklis.

Direktor usub sellesse, et kui unistused välja kirjutada ja välja hõigata, siis neil on päris suur tõenäosus ka ühel päeval täituda. Unistame suurelt, unistame koos ja loome koos meie unistuste kooli! Aitäh kõigile meie ettevõtlikele, õpihimulistele ja koostöistele noortele ja nende peredele selle imelise õppeaasta ja väljapaistvate tulemuste eest!