"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Distantsõppe korraldus 1.-28. märts 2021

 1. 1.-4. klass ja eriklass jätkab õppetööd koolimajas tunniplaani alusel.
 2. Distantsõppele on suunatud 5.-9.klass. Järgmised punktid selgitavad distantsõppe korraldust.
 3. Õpetaja juhib ja juhendab õppetegevust distantsilt läbi eKooli, kooli domeeniga meiliaadressi ning Zoom’i ja Google Meet’i teel.
 4. Õppeülesanded sisestatakse eKooli koduste ülesannete alla.
 5. Õppepäeva ülesanded on õpilasele teada eelmise päeva õhtul hiljemalt kell 20.00, et õpilane teaks ette, millised tegevused järgmisel õppepäeval toimuvad.
 6. Õpetaja on õpilastele koolipäevadel kättesaadav meili vahendusel 8.20-15.00. Virtuaaltunnid toimuvad tunniplaanijärgsel kellaajal. Tunniplaan koos kellaaegadega on kooli kodulehel.  Sealjuures võib õpetaja nõuda, et õpilane peab oma videopilti jagama. Tunni salvestamine ja salvestite jagamine ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud. 
 7. Kui õpetaja on määranud kohustusliku osalemise virtuaaltunnis, aga õpilane ei võta sellest osa, siis märgitakse õpilane puudujaks.
 8. Klassijuhatajaga suhtlevad lapsevanemad tavapärasel moel.
 9. Sotsiaalpedagoogi poole saab pöörduda meili teel  ave.plakk@ahjakool.ee
 10. Kui kodused IT lahendused ei võimalda õppeülesandeid täita, tuleb hiljemalt esmaspäeva, 1.märtsi hommikul ühendust võtta klassijuhatajaga.
 11. Hindamisel kasutame nii numbrilist kui arvestuslikku hindamist.

Selgituseks:

ARV - töö arvestatud.

LT - töö lõpetamata (tehtud töö tagastatud õpilasele paranduste tegemiseks, aga õpetaja pole veel nõuetekohast tööd tagasi saanud).

! - töö esitamata (sisestatakse, kui kodune töö on õigel kuupäeval esitamata. Märka, kui õpetaja on sealjuures andnud töö uue esitamise tähtaja!).

MA - töö mitte arvestatud (sisestatakse, kui töö jääb vaatamata antud lisaajale esitamata, ümberarvestamist ei toimu).

 1. Palume vanematel tavapärasel viisil anda klassijuhatajale teada, kui laps on haigestunud sel moel, et see takistab kodus õppetööga tegelemist. Sel juhul märgime õpilase eKooli puudujaks. Samuti palume teavitada klassijuhatajat,   kui õpilane on tervenenud ja saab kodus taas alustada õppetööga tegelemisega. Info on vajalik õpilaste tervisliku olukorra jälgimiseks. COVID-19 haigusesse nakatumisel (arsti poolt kinnitatud) tuleb otsekohe teavitada klassijuhatajat telefoni teel
 2. Kool võib vajadusel korraldada individuaalseid kontakttunde koolimajas neile õpilastele, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks täiendavat individuaalset juhendamist, õpet koos õpetajaga. Kool annab õpilasele ja tema vanematele teada, mis päeval last kooli oodatakse ja milline on tema päevakava. 
 3. Kui Vabariigi Valitsus ning Haridus- ja Teadusministeerium teevad ümberkorraldusi, teavitame sellest õpilasi ja vanemaid eKooli ning kooli kodulehe kaudu ja vajadusel muudame õppeplaani.  
 4. Olukorra tõsidust arvestades loodame koostöövalmidust ning mõistvat suhtumist.