"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Esimesed koolipäevad on selja taga

Avaaktus on ära olnud, piduriided on taas kappi pandud, kooli elevus on veel hinges ja sügise hõng näpistab hommikuti põskesid. Esimesed koolipäevad on selja taga, uued õpikud ja töövihikud on koolikotis või laual oma koha leidnud. Küll see on mõnus ja emotsioonide ning vanematele ka mälestuste rohke aeg:).

Mis me oleme jõudnud juba korda saata ja mis meid ees ootab? Esmalt tutvustan ka siin meie uusi koolitöötajaid ning uute kohustustega alustavaid õpetajaid. Nimelt on meiega liitunud tehnoloogiaõpetuse õpetaja ja pilliõpetuse ringijuht Roomet Feigenbaum, kehalise kasvatuse õpetajana ning 5.klassi klassijuhatajana alustab uut õppeaastat Kervin Kull, õpilaste maitsemeeli aitab rikastada kokk Elle Haan. Uued kohustused said endale: Rita Lutsar, Annely Tubin ning Tiia Tenno, kelle vahel läksid jagamisse õppekorraldaja, arendusjuhi ning õppejuhi tööülesanded.

Uus ja õppimist nõudev keskkond on ka Stuudium, millele saime üle minna alates 31.08.2022. Nüüdseks on juba kõik õpilased saanud Stuudiumisse sisse logida, paljud lapsevanemad on samuti sisse loginud ja tutvuvad keskkonnaga. Suur tänu juba liitunutele! Me usume, et Stuudium on suhtlemist soodustav ja mugavalt kasutatav keskkond, seega kutsun üles julgelt tutvuma ja katsetama selle keskkonna võimalusi.

Kooli avaaktusel rääkisin meie vast sõnastatud väärtustest, mille kallal alustasime tööd koos kooliperega juba eelmisel õppeaastal. Mängisime koos väärtuste mängu (õpetajad, õpilased, hoolekogu liikmed), tegime väärtuste aardejahti (23.02 Mõ-Su-Li), joonistasime kooli nägu (õpilased kevadisel Mõ-Su-Lil, hoolekoguliikmed ja õpetajad aprillis) ning lõpuks viimistlesime kõik need mõtted koos koolitöötajatega 25-26.08 EL Struktuuri ja investeerimisfondi rahastuse toel kooli väärtusteks ja visiooniks. Pidulik hetk: Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli väärtused on: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus ning meie visioon: Me oleme õpihimulise inimese kujundajad. Ega need väärtused ja visioon pole midagi täiesti uut, oleme selle mõtteviisi ja väärtusmaailma rütmis tegutsenud juba varem ja intensiivsemalt alates eelmisest õppeaastast.

Mida me siis nende uute väärtuste ja visiooni valguses hakkame tegema? Kindlasti hakkame täpsemalt koos kogu kooliperega seda rada paika planeerima - mis on täpsemalt meie koolipere jaoks õpihimu, mida see väljendab, mil moel me õpihimu saame luua, toetada, innustada. Mis on koostöö, kellega, kuidas ja mis võtmes? Mis on meie jaoks ettevõtlikkus, kuidas seda saame arendada, mis on ettevõtlikkuse komponendid ja rõhuasetus meie jaoks? Kõik see töö ootab meid ees ja kogu see protsess saab olema kindlasti põnev, inspireeriv ja iseenesest õpihimu loov.

Esimesed ettevõtlikkust soosivad tegevused on juba tehtud. Võtsime arvesse õpilaste arvamust vahetunni veetmise võimaluste avardamisest ning tõime kooli lauamänge, mis arendavad koostööoskusi, suhtlemisoskust, eneseväljendusoskust ning loovust. Siit ka üleskutse- kui teil on kodus seltskonna või lauamänge, mis igatsevad mängulisi, siis tooge need meile kasutada:)! Käima on lükatud ka esimene koostööprojekt noortekaga - 13.09 toimub taas ühine Maailmakoristuspäeval osalemine. Tegelikult on tegemisi olnud veel palju, aga küll jõuame järgemööda kõigeni. Lisaks jätame ka eesmärgistamisega, mis on oluline ettevõtliku inimese oskus. Käesoleva nädala eesmärk on kõik vihikud ja õpikud kenasti kaantevahele panna ja kui endal on tehtud, siis märgata ka abivajavat sõpra.

Kõige rõõmsamaks teeb meid praegu see, et õpilased on tublisti koolis, püüavad püsida terved (tuletasime eile koos kõik reeglid meelde:)) ja on valmis oma teadmiste ja oskuste pagasit hoolega täitma. Õpihimulist, koostöist ja ettevõtlikku uut õppeaastat meile kõigile!
Koolijuht Pirjo Pall