"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Karjääriõpetus koostöös lapsevanemaga

Oleme ettevõtlik kool ja meie väärtustes on koostöö ja õpihimu kõrgel kohal. Seetõttu rakendame ka JA Eesti majandusõppe programmi. I-II kooliastmele on üks oluline osa majandusõppest erinevate ametitega tutvumine, erinevateks töödeks vajalike oskuste ja omaduste üle arutlemine. Üks põnev võimalus selleks on kohtuda tunni raames külalisega, kes tutvustab oma tööd. 

4.kl majanduse tunnis käis reedel, 14.aprillil külas lapsevanem Janely Trahv, kes tutvustas oma tööd projektijuhina Räpina Aianduskoolis. Õpilased kuulasid huviga ning ühiselt jõuti ka äratundmisele, et väga mitmeid projektijuhi tööks vajalikke oskusi ja omadusi arendavad ning harjutavad nad juba praegu kooliõpilastena. Alates matemaatikast ja inglise keelest lõpetades täpsuse, pingetaluvuse ning aja planeerimise oskusega. Põhikool ongi ju vundamendiks hariduskäigule ning tööalasele karjäärile.

Ootame ka teisi lapsevanemaid, vanavanemaid, sugulasi ja peretuttavaid koolitundidesse oma tööst, hobist, tööst vabatahtlikuna vmt rääkima. Janely Trahv julgustab samuti, öeldes, et nii on lastel võimalik teada saada erinevatest ametitest. Samas on tunnikülastus heaks koostöökohaks lapsevanema ja kooli vahel ning kindlasti väärt kogemus teada saada, mis tunne on olla klassi ees. Aitäh Janelyle!

Kui kellelgi on võimalust ja soovi kohapeal oma tööd tutvustada, siis oleme rõõmuga valmis ka külla tulema.

Võtke julgelt ühendust, sest väärt kogemused on väärt edasiandmist!