"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Katkes Katrin Jõgeva teekond

Katrin Jõgeva sündis 29. juunil 1960. aastal. 42 aastat tagasi alustas ta tööd  Ahja Keskkoolis algklasside õpetajana. Aastatel 2007-2021 töötas ta Ahjal koolijuhina. Tema elutee katkes võitluses raske haigusega 27. septembril 2021.

Katrin Jõgeva elu armastus oli õpetajatöö.

Koolijuhi ameti raames kujundas Katrin väikeses Ahja maakoolis soodsa pinnase kiirelt muutuva hariduselu arenguks: kaasava hariduse erinevad võimalused kodulähedases koolis; kompetentne kaader erivajadustega õpilastele; pedagoogide aktiivne koostöö kooli arendamises; töö-, õppevahendite ja kooliruumide järjepidev kaasajastamine.

Tema trump oli positiivsus, visadus probleemidega süvitsi tegeleda, osapooli kuulata ning lahendusi leida ka siis, kui see näis võimatu. Viimased aastad oli Katrin Põlva Koolijuhtide Ühenduse MTÜ eestvedajaks, osales Ahja mõisapargi uuendamise projektis; oli lasteaed „Illikuku“ direktor ja Ahja Spordihoone juhataja. Tema algatusel on kool liitunud mitmete projektidega.

Katrin oli elukestva õppe toetaja, korraldades regulaarseid täiendkoolitusi õpetajatele, pakkudes koolitusvõimalusi ka vanematele.

Elukestva õppe märksõnad kajastusid ka tema haridusloos: algklassiõpetaja eriala 1995; loodusteaduste õpetaja diplomiõpe täies mahus 2006; mentorkoolitus algajate õpetajate ja praktikantide juhendamiseks koolis 2008. Lisaks veel kümned erialalised koolitused.

Katrin tahtis alati olla klassi ees. Tundide ettevalmistus ja läbiviimine pakkus talle tõsist rõõmu. Ta oskas minna lapsega ühele tasemele, jagades keerulistes olukordades selgitusi, soovitusi ning lahendas tekkinud mured lapsele arusaadaval moel. Koolijuhi ameti ajal andis ta oma vabast tahtest karjääriõpetuse tunde, et olla õpetajarollis ja hoida kontakti õpilastega.

Katrin oli visa ja võitleja tüüp. Esimesel korral sai ta koos arstidega haigusest jagu. Kui tervis uuesti halvenes, leidis ta ikka jõudu püsida lootuses, ent saatusel olid temaga teised plaanid.

Jääme Katrinit mäletama kui südamlikku inimest, õpetajat, head kolleegi, juhti ja sõpra.

Katrin Jõgeva ärasaatmine toimub 9. oktoobril kell 12.00 Tartu Krematooriumis. Järgneb matus Ahja kalmistul.