"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Klass+ projekti “Nutikas digipööre” toimetused maikuus.

Jagame taas meie nö digivigi projekti infot maikuust (sellise nime on digiseadmetega toimetamisele andnud meie pikapäevarühma kasvataja:)).

Maikuu algas Nutika Digipöörde kolme kooli nutiõpilaste ühise orienteerumisüritusega Luunja Keskkoolis. Selle ürituse raames said õpilased koolide segameeskondades sõprussuhteid uuendada ning sarnaselt eelmisel kevadel toimunud ühisüritusega ka erinevaid projekti toel koolidele soetatud vahendeid katsetada. SportIdent orienteerumisvahendiga said õpilased endi meeskondade orienteerumise oskusi proovile panna Luunja Keskkooli ümbruses. Lisaks korraldasid meie usinad koordinaatorid pärast õues orienteerumist erinevaid töötubasid. Ahja kooli koordinaatori Rainer Lanemanni töötoas said lapsed testida programmeerimise oskusi virtuaalreaalsusprillides. Luunja Keskkooli koordinaatori Eliise Kassi töötoas said õpilased uurida digitaalsete mikroskoopidega putukaid ning lahendada foto mõistatusi. Melliste Kooli koordinaatori Britta Simsi töötoas programmeeriti Sphero RVR robotit sõitma takistusrajal, kus raja õigesti läbimisel said osalejad kuulda õhupalli pauku.

Ahja koolis möödus maikuu kiirelt, nutiõpilaste ringis jätkati 3D modelleerimisega ning printimisega. Enne emadepäeva said õpilased luua erinevatest etteantud 3D kujunditest (kuubikud, püramiidid, silindrid jne) kingitusteks ehteid (pilt all). Virtuaalreaalsus (VR) prille lõimiti seekord robootikaga, õpilased said tegeleda mänguga, kus peab oma kätega paigutama erinevaid klotse konkreetse kujundi sisse (nii et kujund täitub õigel viisil klotsidega). Mäng julgustas õpilasi analüütiliselt mõtlema ning omakorda välja töötama tõhusaid strateegiaid keerukate väljakutsete lahendamiseks, mis robootikas tihtipeale ette võivad tulla.

Melliste nutiõpilased jätkasid Sphero RVR robotite ning 3D pliiatsitega. Robotite tegevuste kõrval pakkus lastele suurt huvi ka linna ehitamine, kus meeskonnatöö tulemusena valmisid kõrtest erinevad sõiduteed ning parklad ja tänavatele olid asetatud liiklusmärgid. Robotid olid selles linnas justkui autod, millega pidi ohutult ringi liiklema. 3D pliiatsite abil said õpilased endale soovi korral luua sõrmuse või mõne muu ehte.

Luunja Keskkoolis möödus nutiõpilaste maikuu droonide lainel. Katsetati droonidega salto tegemist ning ilma takistust nägemata drooni sellest mööda juhtimist. Õpetajale tundub, et õpilased saavad juba üsna hästi droonide juhtimise ning manööverdamisega hakkama. Kiiremad õppijad katsetasid ka liikumise programmeerimist ja vigurlendu. Lisaks eelnevale meenutati ka Lego WeDo programmeerimist ning loodi uusi huvitavaid "lennumasinaid". Õpilaste sõnul ootavad nad nutiõpilaste ringi tegevusi ka uuel õppeaastal.

Teksti autorid: Britta Sims, Rainer Lanemann, Eliise Kass