"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Konkursi teemad 2017

Osaleda saab kahes kategoorias:

1. Proosa:

  • 1.-3. klass – jutt „Minu lemmik ...”
  • 4.-6. klass – koomiks "Ükskord mina ..." (lubatud kasutada ka arvutiprogramme)
  • 7.-9. klass - "Kunagi oli mul ..."
  • 10.-12. klass ja õpetajad – "Mina jään"

2. Luule:

  • 1.-9. klass – "Mina jään" (etteantud tähtedega ridade algustes, st 8-realine luuletus, iga rea alguses üks täht sõnapaarist MINA JÄÄN)
  • 10.-12. klass ja õpetajad - "Mina jään" (regivärss või regilaul)