"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Hoolekogu protokollid 2009/10

Hoolekogu koosolek 23. 09. 2010

Päevakord:

1.Hoolekogu eelmise õppeaasta tegemiste arutelu.

Hoolekogu koosolek 13.01.2010-01-20

Päevakord: 1. Direktor annab ülevaate kooli õpilaste hetke arvust ja võimalike uute

kooliastujate arvust

2. Arutelu teemal kas jätkata keskkoolina või põhikoolina

3. Algklassides liitklasside poolt või vastu(õpilastevähesus)

Hoolekogu koosolek 03.12.2009

Päevakord: 1.Hoolekogu esimehe valimine

2. Hoolekogu aseesimehe valimine

3. Hoolekogu protokollija valimine