"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Hoolekogu protokollid 2010/11

Hoolekogu koosolek 16. 11. 2010

Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.

2. Kuidas aidata põhjuseta puudujaid ja puudulikele hinnetele õppijaid.

3. Õpilaspäeviku täitmine.

4. Kadripeo korraldamine.

Hoolekogu koosolek 29. 12. 2010

1. Distsipliin ja vargused koolis.

2. Fr. Tuglase nim. Ahja Keskkooli põhimääruse, kodukorra, arengukava ja sisehindamise aruande kinnitamine.

3. Pöördumine valla sotsiaaltöötaja poole probleemsete laste kodude külastamise asjus.

Koosolek 1. veebruar 2011.

1. Hoolekogu koolituse planeerimine.

2. Järeleaitamise tunnid tasuliseks.

3. Alkohol ja kool.

4. Kaasata valla sotsiaaltöötajat ja kohalikku konstaablit probleemide korral.

Koosolek 1. märts 2011.

1. Külas Ahja valla sotsiaalnõunik.

2. Probleemid Spordihoonega.

3. Pidulik riietus.

Koosolek 5. aprill 2011.

1. Ahja valla sotsiaalnõuniku ettekanne probleemsete õpilaste kodukülastustest.

2. Lasteaia ja kooli koostöö.

Koosolek 10. mai 2011.

1. Õppeaasta 2010/2011 kokkuvõte.