"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Hoolekogu protokollid 2016/17

4.10.2016 Protokoll 1

 1. Hoolekogu valimine
 2. Huvitegevuse võimalused
 3. Kooli tegevused probleemsete lastega
 4. Vanemate ettepanekud kehalise kasvatuse tunniks

6.12. 2016 Protokoll 2

 1. Koolikiusamine
 2. Heategevuse idee viimine lasteni
 3. Jõululaat koolis
 4. Sotsiaaltöötaja ja kooli koostöö

31.02.2017 Protokoll 3

 1. Eripedagoogi tööleasumine(üks-ühele õpe)
 2. Muutused alushariduses
 3. Tugispetsialistide ja huviringide rahastamise võimalused
 4. Uued ideed huvitegevuses
 5. Võõrkeele õppimine võiks alata I kooliastmes
 6. Ideekonkurss Välgatus

18.04.2017 Protokoll 4

 1. Kooli sisehindamise aruande 2013-2016 tutvustus hoolekogu liikmetele
 2. Koolivaheaegade muutused
 3. Edukate õpilaste premeerimine nädal aega varasema suvevaheajaga
 4. Koolinoorte laulupidu tulekul
 5. Kooli ja uue valla sotsiaaltöötaja koostöö sujub
 6. Kevadised üritused koolis