"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Omaloomingukonkursi juhend

Tingimused

 1. Omaloomingukonkursil võivad osaleda kõik Põlvamaa koolide 1. – 12. klasside õpilased ning õpetajad. Kuna Ahja kuulub Võnnu kihelkonda, siis on oodatud osalema ka Võnnu Keskkooli õpilased - õpetajad.
 2. Konkursil osaleja võib saata võistlusele igas kategoorias ainult ühe töö. Ühel tööl võib olla üks autor.
 3. Ühest klassist võib kool esitada konkursile maksimaalselt kolm tööd (igast kategooriast).           
 4. Parimate tööd selgitab žürii.                                                                                                       
 5. Parimate tööde autoreid ja juhendajaid tunnustatakse märtsi algul toimuval loomepäeval Ahjal

Kategooriad

 • luule
 • proosa
 • kunst

Vanuserühmad

 1. ) 1.-3. klass
 2. ) 4.-6. klass
 3. ) 7.-9. klass
 4. ) gümnaasium ja õpetajad

Võistlustööde esitamine

Tööd tuleb esitada elektooniliselt (sõnalised tööd Word või LibreOffice failina / kunstitööd JPG või PDF- failina). Tööde esitamise viimane tähtaeg on 11. veebruar 2024. Hiljem saabunud tööd konkursil ei osale.

Konkursitööd tuleb saata e-posti aadressile: omalooming@ahjakool.ee

Konkursitööd peavad olema varustatud järgmiste andmetega: 

 • töö autori ees- ja perekonnanimi
 • kool ja klass
 • juhendaja, juhendaja-õpetaja ees- ja perekonnanimi

Konkursitööde kasutamine

Omaloomingukonkursi tööd jäävad hoiule Ahja kooli. Parimad tööd avaldatakse almanahhis "Illimari sammu".

Võitjatest teavitamine

Väljavalitud nimed avaldatakse Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli koduleheküljel http://www.ahjakool.ee ning vallalehes Põlva Teataja. Väljavalitutega võetakse ühendust. Auhindade üleandmine toimub Ahja koolis toimuval loomepäeval 7. märtsil, 2024.

2024.a. 7.märtsil toimuva LOOMEPÄEVA info

Konkursile laekunud parimate tööde autorid ja juhendajad palutakse Ahjale loomepäevale. Kutse saabub e-kirjaga.

Loomepäev on üks osa loomekonkursi auhinnast, mis võimaldab konkursil osalenutel ja juhendajatel oma loomingul lendu tõusta koos teiste autoritega ning asjatundlike ja inspireerivate rühmatööde juhendajatega.

Loomepäevale saabujad jagunevad vanuse järgi kolme gruppi ja osalevad kõigis kolmes töötoas: kunstiloome, tekstiloome, virtuaalloome. Tegevused töötoas kestavad 45 minutit, vaheaeg 15 minutit, misjärel liigutakse järgmisse töötuppa.

 • Loomepäeva kestvus: 09.00-13.00.
 • Lõuna külalistele: 11:45
 • Tunnustamine: 12:10

_____________________________________________________________________