Omaloominguvõistluse juhend

Tingimused

 1. Omaloomingukonkursil võivad osaleda kõik Põlvamaa üldhariduskoolide 1. – 12. klasside õpilased ning õpetajad. Kuna Ahja kuulub endiseagsesse Võnnu Kihelkonda, siis on oodatud osalema ka Võnnu KK õpilased- õpetajad ning kutsutud külaliskoolid.
 2. Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe töö, ühest klassist maksimaalselt kolm tööd.
 3. Ühel tööl võib olla üks autor.

Vanuserühmad

 1. ) 1.-3. klass
 2. ) 4.-6. klass
 3. ) 7.-9. klass
 4. ) 10.-12. klass
 5. ) õpetajad

Võistlustööde esitamine

Tööd tuleb esitada elektooniliselt (Word või LibreOffice failina). Tööde esitamise viimane tähtaeg on 18. veebruar 2019. Hiljem saabunud tööd konkursil ei osale.

Konkursitööd tuleb saata kas e-posti aadressile omalooming@ahjakool.ee

Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega:

 • töö autori ees- ja perekonnanimi
 • kool ja klass
 • juhendaja õpetaja ees- ja perekonnanimi

Võistlustööde kasutamine

Omaloomingukonkursi tööd jäävad hoiule Ahja Kooli. Parimad tööd avaldatakse almanahhis Illimari Sammu.

Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse Fr. Tuglase nim Ahja Kooli koduleheküljel http://www.ahjakool.ee ning Põlvamaa ajalehes Koit. Võitjatega võetakse ühendust ja nad kutsutakse auhindade kättesaamiseks Friedebert Tuglase aupäevale Ahja Koolis 05. märtsil, 2019.a.