"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Omaloominguvõistluse juhend

Tingimused

  1. Omaloomingukonkursil võivad osaleda kõik Põlvamaa koolide 1. – 12. klasside õpilased ning õpetajad. Kuna Ahja kuulub Võnnu kihelkonda, siis on oodatud osalema ka Võnnu Keskkooli õpilased - õpetajad.
  2. Konkursil osaleja võib saata võistlusele igas kategoorias ainult ühe töö. Ühel tööl võib olla üks autor.
  3. Ühest klassist võib kool esitada konkursile maksimaalselt kolm tööd (igast kategooriast).

Vanuserühmad

  1. ) 1.-3. klass
  2. ) 4.-6. klass
  3. ) 7.-9. klass
  4. ) gümnaasium ja õpetajad

Võistlustööde esitamine

Tööd tuleb esitada elektooniliselt (sõnalised tööd Word või LibreOffice failina / kunstitööd JPG või PDF- failina). Tööde esitamise viimane tähtaeg on 10. veebruar 2023. Hiljem saabunud tööd konkursil ei osale.

Konkursitööd tuleb saata e-posti aadressile: omalooming@ahjakool.ee

Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega:

  • töö autori ees- ja perekonnanimi
  • kool ja klass
  • juhendaja õpetaja ees- ja perekonnanimi

Võistlustööde kasutamine

Omaloomingukonkursi tööd jäävad hoiule Ahja kooli. Parimad tööd avaldatakse almanahhis "Illimari sammu".

Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli koduleheküljel http://www.ahjakool.ee ning vallalehes Põlva Teataja. Võitjatega võetakse ühendust. Auhindade üleandmine toimub 9. märtsil, 2023 Ahja Kultuurimajas.