Omaloominguvõistluse juhend

Tingimused

  1. Omaloomingukonkursil võivad osaleda kõik Põlvamaa üldhariduskoolide 1. – 12. klasside õpilased ning õpetajad. Kuna Ahja kuulub endiseagsesse Võnnu Kihelkonda, siis on oodatud osalema ka Võnnu KK õpilased- õpetajad ning kutsutud külaliskoolid.
  2. Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe töö, ühest klassist maksimaalselt kolm tööd.
  3. Ühel tööl võib olla üks autor.

Vanuserühmad

  1. ) 1.-3. klass
  2. ) 4.-6. klass
  3. ) 7.-9. klass
  4. ) gümnaasium ja õpetajad

Võistlustööde esitamine

Tööd tuleb esitada elektooniliselt (Word või LibreOffice failina). Tööde esitamise viimane tähtaeg on 14. veebruar 2020. Hiljem saabunud tööd konkursil ei osale.

Konkursitööd tuleb saata kas e-posti aadressile omalooming@ahjakool.ee

Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega:

  • töö autori ees- ja perekonnanimi
  • kool ja klass
  • juhendaja õpetaja ees- ja perekonnanimi

Võistlustööde kasutamine

Omaloomingukonkursi tööd jäävad hoiule Ahja Kooli. Parimad tööd avaldatakse almanahhis Illimari Sammu.

Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse Fr. Tuglase nim Ahja Kooli koduleheküljel http://www.ahjakool.ee ning valla infolehes Põlva Teataja. Võitjatega võetakse ühendust ja nad kutsutakse auhindade kättesaamiseks Friedebert Tuglase aupäevale Ahja Koolis 03. märtsil, 2020.a. Aktus toimub Ahja kultuurimajas.