"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Konkursi teemad 2009. a.

I-III KLASS

Sõnamängu sisaldav proosapala või luuletus

Kolme tugisõnaga proosapala või luuletus-põnevil, pesa, tuul

IV- VI KLASS

Isikliku elamuse kirjeldamine

Naljand

VII- IX KLASS

Tekst, kus kasutatakse põhjendatult võõr- ja uudissõnu

Ulmejutt

X- XII KLASS

Vabas vormis tekst. tugisõnadeks põnevil, pesa, tuul