"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Konkursi teemad 2010. a.

I- III KLASS

Proosapala. Ette on antud algus katkendist „SIIL“ Fr. Tuglase teosest. Mõtle loole järg.

„ Mart ja Maret istusid kännul. Aga äkki oli ümber kõik vaiksemaks jäänud. Kägu ei kukkunud enam ja rähn toksis unisemalt. Lõi korraks, vaikis, lõi jälle- ja siis nagu tukastas...

Siis kuulsid nad äkki selja tagant haovirnast rabinat. Ja sinnapoole pöördudes otse kivinesid kohale...

Luuletus - „SIIL“

IV-VI KLASS

Luuletus, kasutades sönu TULI, MAA, VESI, ÕHK.

Luuletus peab sisaldama vähemalt kahte etteantud sõna, mis võivad olla käändes.

Proosapala- detektiivjutt

VII - IX KLASS

Mistahes vormis kirjutis, mille loomisel on kasutatud erinevaid stiilikujundeid (kõne-, lause- ja kõlakujundeid).

Värsskiri sõbrale.

Vabavärsiline luuletus mistahes teemal.

X - XII KLASS

Essee "Mina ja Tuglas"

Lugulaul kodukoha kangelasest või müütilisest tegelasest.

Sümbolistlik luuletus või jutt.

Miniatuur teemal "Vabadus"