"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

18. lend / 1969

Illart Arjukese, Ala Bakusova, Kalev Ivaste, Valeri Jušin,
Maret Kanarik, Aino Keps, Ülle Klaos,
Aita Konsap, Lii Mägi, Koit Narusk,
Leili Nurmeveer, Aare Osjamets, Heinart Puhkim,
Sirje Raag, Lembit Rikka, Laita Russak,
Rein Sillaste, Ago Simberg, Vaike Suurmets,
Lea Tätte, Veera Uibos, Udo Vool