"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Meil on Stuudium

Head õpilased ja lapsevanemad. Kooli avaaktusel ja ka esimese nädala tagasivaates oli juttu Stuudiumile üleminekust, aga teeme veel uue postituse, et tänada kõiki õpilasi ja lapsevanemaid, kes on asunud Stuudiumit kasutama. Link sisselogimiseks on meie kodulehe avalehel ning siin: https://ahjakool.ope.ee/.

Kõik lapsevanemad, kes kevadel saatsid kooli oma kontaktid Stuudiumiga liitumise teavituslehel, said sisse logida sisestades oma nime või e-maili aadressi vastavale reale ning vajutades siis nupule "ID kaart" või "Smart ID" ning pärast koodi sisestamist nägid Stuudiumis oma lastega või lapsega seotud infot.

Lapsevanemad, kes ei olnud oma andmeid esitanud või on meie koolis uued vanemad, said luua uue konto ning paluda siis ligipääsu oma lapse andmetele. Oleme teinud ka individuaalseid juhendamisi, kes on jäänud hätta ja oleme seda valmis ka edaspidi tegema. Siit ka üleskutse - lapsevanemad, kes ei ole saanud Stuudiumisse sisse või ei näe seal oma lapse andmeid, palun andke teada Rainer Lanemannile: rainer.lanemann@ahjakool.ee.

Miks Stuudium? Stuudiumile üleminek parendab suhtlemisvõimalusi kodu ja kooli vahel, sest suhtluskeskkond on kasutajasõbralikum. Samuti on Stuudiumis õpetaja jaoks mugavam õppematerjali laadida Tera keskkonda ning seda siis õpilastega jagada. Õpilaste jaoks on Stuudiumi kasulikkus selles, et Stuudium ühildub enamuste dokumendi formaatidega ning on ka telefonis töökindlam. Eelistasime Stuudiumit veel seetõttu, et Stuudiumit arendatakse pidevalt edasi ja ekraanil kuvatav on kasutajale haaratavam.

Mis info on Stuudiumis? Loomulikult kasutame Stuudiumit edasi kõigeks selleks, mis on juba tuttav eKooli aegadest - õppematerjalid, õpiülesanded, hinded ja hinnangud, teavitused, puudumise märkimine jne. Veel kasutame Stuudiumis kalendri rakendust, kus kuvatakse kõigile koolipere liikmetele nädala eesmärk ning nähtavaks saab märkida, milline õpetaja on asendusõpetaja. Lisaks märgime Stuudiumi kalendrisse kooliüritused.

Seega, kasutage julgelt ja õpihimuliselt Stuudiumit ning küsimuste korral pöörduge kas klassijuhataja, oma lapse või Raineri poole.