"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Mõ-Su-Li lõpetas 2. trimestri

Meie kooli väärtusteks on võimetekohane õppimine, individuaalne areng ja koostöö ning lisaks sellele oleme Ettevõtlik ja Tervist edendav kool - trimestri viimasel päeval sai kõik see köidetud üheks tervikuks Mõ-Su-Li raames.
Peoeelne päev algas õpetaja Annely juhitud virgutusvõimlemisega kogu koolile. Osalesid nii õpilased kui õpetajad, sest nad kõik kannavad iga päev raskeid õpikuid ja kotte. Et terves kehas oleks ka terve vaim, siis tulebki hommikut alustada virgutusvõimlemisega rõõmsas tujus. Õpetaja Annely pakatav energia oli kõigile motivatsiooniks!
Seejärel toimus Mõ-Su-Li aardejaht. Seitse õpilasgruppi rändas seitsmes erinevas aardetoas ja lahendas sinna peidetud ülesandeid 20 minuti jooksul. Õpetajad olid mängujuhtideks, kes vajadusel suunasid aardeotsinguid. Kellahelina peale liiguti edasi järgmisse ruumi vastavalt kaardile märgitud teekonnale. Aardejaht läbis kogu koolimaja ning pani lapsi lahendama nii nuputamisülesandeid, surfama neti asemel hoopis raamatukogu riiulite vahel, lahendama kuulamisülesandeid ning isegi luuletama. Loovus, innovaatilisus, uudne probleemilahendusoskus ning koostööoskused said kõvasti lihvi!
Päeva lõpetas Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus-kontsert ja klassijuhatajatund. Aktus-kontsert oli koroonaajale omaselt hübriidne, sest direktor nautis õpilaste hästi ettevalmistatud ning emotsionaalselt ette kantud esinemisi ekraanilt (üks väike ekraanipildike on galeriis ka direktori vaatest kontserdile). Suur tänu kõigile õpetajatele, kes korraldasid selle nutika päeva ning suur tänu kõikidele õpilastele, kes andsid seiklustele võimaluse!