"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õpihimuline õppekäik Häädemeestele

Üksteiselt õppimine, kogemuste jagamine ja kogemine on suur osa õppiva organisatsiooni olemusest ja õpihimust. Meie soovime end hoida värskena, saada uusi teadmisi, näha teisi koole ja ilusaid Eesti paiku ja seda kõike me Häädemeeste Keskkooli külastades ka saime.

Miks valisime just Häädemeeste Keskkooli? Leidsime, et meil on Häädemeestega päris palju sarnast: oleme olnud ise keskkool, me oleme mõlemad ettevõtlikud koolid ja KiVa programmi rakendajad. Meil on ühiseid inimesi- Häädemeeste Keskkooli õpetaja Astrid on meie kooli vilistlane ja meie õpetaja Ülla kursaõde on Häädemeestel õppejuht. Lisaks olid Häädemeeste KiVa tiimi liikmed meil paar aastat tagasi külas, sest siis nad alles asusid oma KiVa teekonnale ja soovisid meie kogemusi kuulda. Seega nüüd oli aeg küps vastuvisiidiks. 

Mida kogesime? Me tundsime tõeliselt sooja vastuvõttu ja lahket kooliperet. Õpilased olid viisakad, koolimaja avar ja täis suurepäraseid õpilastöid- nii luuletusi, maale, pilte kui tehnoloogia tunnis valminud uksesilte. Õpetajad külastasid Häädemeestes ka tunde:

  • 2.klassis toimus matemaatika õpetaja ja informaatika õpetaja koostöös läbiviidud tund
  • 3.klass kodukoha looduse tund (Häädemeeste kohalik ajalugu, kombed jne)
  • 7.klassi inglise keel, kus õpilased sooritasid asjalikke dialooge
  • 8.klassi eesti keel, kus teemaks oli keerukas lauselühend ja sealt kogesime, et pikk tund või paaristund oleks andnud ehk teemast arusaamiseks paremad tingimused
  • 9.klassi vene keelt asendas direktor Pirjo, kes lõimis vene keele ja karjääriõpetuse tunni
  • väikeklassi tund
  • raamatukogutund Kaile ja Üllale, kus raamatukoguhoidja, kes annab ka eesti keelt, innustas oma kirega lugemise vastu ja andis hea idee lugemise ergutamiseks

Kõikidest tundidest võtsid meie koolitöötajad kaasa tunde, et õpetajad ja töötajad on asjalikud, tunnevad oma lapsi, naudivad oma tööd ja õpilased töötasid kenasti kaasa. Võeti kaasa ka mõni mõttepojuke, kuidas oma tunnis ehk mõnda võtet kasutada ja õpetaja Ailil hakkas mõte tööle informaatika ja matemaatika lõimimiseks. 

Pärast tunnivaatlusi tegime KiVa teemalise vestlusringi. Häädemeeste meeskond jagas oma kogemusi, rõõme ja kahtlusi ning veel tööd ja pingutust vajavaid teemasid. Meie omakorda saime jagada oma selle aastast kogemust integreerides KiVa teemasid koolipäevadesse ja üritustesse, tilgutades sedasi teemasid sammhaaval. Loomulikult arutlesime üldise koolikorralduse, õppekavade koostamise ja koolide igapäevaelu teemadel. Tarkade inimestega on ikka hea asju ajada:).

Pärast koolimaja külastust soovisime end veel harida ja sõitsime Kabli RMK keskusesse, kus meil oli tore külastuskeskuse juht. Giid rääkis kirglikult keskkonna huvihariduse andmisest ja endise metsamehena (nagu ta end ise nimetas, hoolimata sellest, et tegemist oli naisega) jagas ta kinnitusi, et tegelikult on Eestis metsa veel küll ja raiumine on üks oluline osa metsa hoidmisest ja hooldamisest. Kuulasime huviga giidi pajatusi külastuskeskuse väljapanekutest ja väga tore oli kuulata ka tema kui elukestva õppija arengulugu! Soovitame kindlasti minna Kabli RMK keskusesse ja vaadata sealset näitust ning matkata matkarajal. Sealne loodus on imeline ja väärib nautimist ja vaatlemist, lasime endki meretuulel sasida (vaata ka pilte all).

Kokkuvõtvalt- koolitöötajatel oli asjalik õppepäev, aga sama asjalik oli loodetavasti õpilastel kodus, kes said iseseisvalt oma õpioskusi kasutada ja 5.-9.klass pidid oma õpioskusi ka analüüsima, kirjeldama ja testima. Ootame põnevusega saadud tulemusi ja arutelusid õpilaste avastustest.

Pildid Annely, Ilvi, Tiia ja Pirjo, tekst Pirjo