"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õppeaasta kokkuvõte

Üks kooliaasta on taas lõppenud ning selle aasta sisse on mahtunud palju. Me oleme üle ja läbi elanud uue koroona viiruse laine. Tulime eduliselt toime remondis oleva majaga ja sellest tingitud klasside muutustega. Suutsime elavdada koolielu põnevate ettevõtmistega nagu KIK projekti õppekäigud, ühised väljasõidud, teatriskäigud, kooli kohvikud, muusika vahetunnid koos õpilaste valitud muusikaga, rohenädal koos külaliste ja moeshowga, meeleolukad sündmused ringide õpilaste esinemistega, Mõ-Su-Li, ühised sündmused Noortekaga jne. Elevust tekitasid ka uued õpilased Ukrainast, kelle põhjused siia sattumiseks olid kahjuks kurvad ent rõõm oli kogeda lahket vastuvõttu.

Mahtus sellessegi õppeaastasse ainetunde, mis valmistasid peavalu nii õpilastele kui õpetajatele, mahtus ainetunde, kus oli rõõm mõlemal osapoolel üksteisega õppida. Oli sündmusi, mida võib lugeda õnnestunuks ja neidki, mida on vaja “tuunida”. On tegevusi, millega me kindlasti jätkame ka uuel õppeaastal nt eesmärgistamine, väärtustest rääkimine ja nende teadvustamine, kooli kohvikud, huvihariduse tugev seostamine õppeainete ja väärtustega jmt. Samuti tahame jätkata head koostööd lapsevanematega ja head infovahetust, et õpilased oleksid igakülgselt arendatud ja toetatud.

Jõudsimegi sõnani koostöö ja ma usun, et just selle tulemusena on meil üle 50% õpilastest heade ja väga heade tulemustega. Oluline on rõhutada ka seda, et nendel õpilastel on lisaks headele ja väga headele õpitulemustele käitumine kas eeskujulik või hea. Just teadlik ja eeskujulik käitumine omab väga suurt mõju meie tuleviku edukusele. Kui oleme juba koolis vastutustundlikud, viisakad ja lugupidavad nii enda kui teiste suhtes, siis oleme hinnatud töötajad ja ülemused täiskasvanuna.

Meie tunnustatud ja tublid õppurid 21/22 õppeaastal on:

Kiituskiri:

Iti Adeele Aasmäe

Tevor Kiho

Kristelle Laevik

Georg Erik Org

Tunnustus:

Eleri Haav

Johanna Lambing

Kimm Adari

Liis Kangur

Villu Adari

Marten Mootse

Karolin Maisvee

Helena Pallandi

Annabel Kraavi

Oskar August Aasmäe

Carl-Robin Roositalu

Oliver Rood

Tristan Kihho

Jan-Joosep Roots

Kaur-Jonas Saar

Anette saar

Markus Vana

Kerli Kapsi

Meie viimasel pidulikul koolipäeval said lisaks edukatele õppuritele tunnustatud tublid kunstnikud ja meisterdajad (loe ka meie kunstiblogi), küünlaümbriste kogujad ning 6.klass, kes olid sel õppeaastal õpetajate Annely ja Aira hinnangul väga head vestluspartnerid ja oma arvamuse avaldajad. Lisaks tunnustati Mihkel Ellikut silmapaistva pingutuse ja hoolika suhtumise eest õppetöösse III trimestril. Marleen Vana sai direktori tunnustuse aktiivse osalemise eest koolivälistes tegevustes ning Algis Pärnamets sai direktori tunnustuse kui enim oma käitumist parandanud 3.kooliastme õpilane.

Me oleme kogu kooliperega oma õpilaste ja nende vanemate üle uhked. Hindame kõigi pingutusi, toetust ja koostööaltisust ning head suhtlust. 

Kaunist suve kõigile! Nautige vabadust, loodetavasti ilusaid ilmasid ning võtke aktiivselt osa ka lugemise väljakutsest;) Kohtume septembris!