"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Rohenädala kokkuvõte vol2

Rohenädala teine nädal algas õpihimu ja õpioskusi ergutava esmaspäevaga. Õpilased olid iseõppepäeval kodudes, kus enamjaolt olid päeva ülesanded seotud keskkonnateemadega. Anti ülesandeid nii prügimajanduse tundma õppimise kohta kui analüüsiga, mida ja kuidas me kodus keskkonna heaks teeme. Õpetajad olid samal ajal õppekäigul Muraste koolis, kus tegeletakse sügava õppimisega. Sügav õppimine tähendab seda, et teoreetiline teadmine seotakse praktilisega. Selleks korraldatakse koolis nii teemapäevi kui projektinädalaid, mille jooksul valmivad tavaliselt rühmatööna kas mingid kindlad esemed või korrastatakse kooliaeda vms, oluline on tegevuse eesmärgi teadlikkus ja õpiväljundite saavutamine uue teadmise ja kogemuse koosmõjul. Lisaks külastasid õpetajad Ninamaa neeme (pildid all), et viia end kurssi Eesti kauni loodusega Ahjalt kaugemal ning näha liivakivipaljandit, kus erinevad setete kihid ei ole mitte paralleelsete kihtidena vaid keerdunud ja väändunud. 

Teisipäeval toimus 7.-9. klassi õpilastega õppekäik Eesti Maanteemuuseumi, kus võtsime osa õppeprogrammist „Auto ja keskkond“. Loe tegevustest ja vaata pilte: https://ahjakool.ee/oppekaik-eesti-maanteemuuseumis/.

Kolmapäeval, 19. aprillil külastasime 1.-3. klassi õpilastega Räpinas Põlvamaa keskkonnamaja jäätmeteemalist õppeklassi, et saada vastuseid küsimustele: mis on jäätmed ja mida nendega teha?. Loe õppekäigul kogetust ja vaata pilte siit: https://ahjakool.ee/mis-on-jaatmed-mida-nendega-teha/.

Õppekäigud said teoks tänu KIK projekti rahastusele, mille eestvedaja on alati ettevõtlik ja loov õpetaja Aira.

Kolmapäevast algas ka keskkonnaalase teadmise, liikumisaastale pühendatud ning digivahendite kasutamisega lõimitud orienteerumisralli. Ralli korraldas koos nutiringi õpilaste abiga õpetaja Rainer. Kuni reedeni oli võimalik võtta orienteerumiseks nutivahend, läbida nii koolimajas kui pargis ülesannete rada, mis juhtisid tähelepanu keskkonnaalasele infole nii majas sees kui pargis. Oh seda lõbu ja jooksmist nii õpilaste kui õpetajate seas! Ei suutnud keegi võiduiha ohjes hoida:).

Lisaks käisid teisipäeval tüdrukute klubi neiud koos pikapäeva õpetaja Üllaga kodukanti avastamas ning fotodele püüdmas tähelepanuväärsemaid leide. Kõrvale räägiti keskkonnahoiust ning sellest, miks seda on vaja teha.

Kokkuvõttes võime öelda, et need kaks nädalat enne vaheajale minekut on olnud kogu kooliperele õpihimu loovad, ettevõtlikkust arendavad, liikumist soodustavad ning keskkonnateadlikkust tõstvad! Täname kõiki tragisid osalejaid ja õpetajaid panustamast rohenädalate õnnestumisse ja sisukaks muutmisse!