"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Septembrikuu sündmused

September on toonud kooliellu mitmeid sündmusi. Lisaks MAAILMAKORISTUSPÄEVAL osalemisele alustas taas KOOLIKOHVIK. Seekord olid korraldajateks 6. ja 7. klass koos klassijuhataja Ilviga. Maitsvad vahetunnid möödusid mõnusas vestlusringis koridorikohviku laudade taga. Koolikohvikud toetavad õpilaste ettevõtlikkuse kujunemist ning koostööoskuste arendamist ning kindlasti edenevad ka suhtlemisoskused.

AVATUD USTE PÄEV tõi kooli ja ka kohvikusse külalisi. Kohvikud hakkavad õpilaste soovil toimuma igal kuul. 

Sügisesel SPORDIPÄEVAL toimus põnev orienteerumine SportIdent vahenditega, sest oleme "Klass + projekti Nutikas digipööre" osalised.  Spordipäeva fookuses oli õpihimu ergutamine, koostööoskuste arendamine ning teadlikkuse tõstmine, kuidas digivahendid võivad aidata ka sportida. Kooli IT juht Rainer koostas õpilastele kaardid ja erinevad trajektoorid pargi ja staadioni ümbruses.  11 õpilaste gruppi lasi ajalises järjekorras rajale kehalise kasvatuse õpetaja Kervin. Kaardil märgitud punktides tuli lahendada ülesandeid ja pärast seda „piiksutada“ näpuotsas olev vidin vastavas seadmes. Siin Kervini tagasiside: “ Kõik olid väga tublid, aga täiesti õigesti läbisid raja kaks gruppi: Marleen Vana, Lisette Nõmme ja Merili Mägi läbisid kõik punktid täpselt ning õigesti ning saavutasid ajaks 47 minutit ja 57 sekundit. 6.-9. klasside ehk 3. raskusastme rada läbinud grupp Markus Vana, Kaimar Ilus, Mihkel Ellik, Jan-Joosep Roots läbisid samuti kõik punktid veatult, aga olid ajaliselt 4 minutit aeglasemad ehk saades ajaks 51 minutit ja 59 sekundit.

Aga kuu viimase neljapäeva veedavad 1.-4. klass oma õppepäeva AHHAA KESKUSES. Õppekäigu planeerimisel mõtlesid klassijuhatajad koos läbi, mis on õppekäigu eesmärk - kuidas see toetab õpilaste ainealaseid teadmisi ning väärtuste ja üldpädevuste arengut.

Vaata sündmuste pilte!