"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Tunnustame 2.trimestri tublisid

Teine trimester on kokku võetud ja hinded ning hinnangud on jõudnud õpilaste Stuudiumi päevikutesse ning paberkandjal kojugi. Oleme uhked, et lõppenud trimestril suutsid väga paljud õpilased enda õpitulemusi parandada. Suudeti parandada ka käitumise - ja hoolsuse hinnanguid, mis on samuti kiiduväärt, sest koolis ei õpeta me vaid ainealaseid teadmisi vaid kujundame õpihimulisi, ettevõtlikke ning koostöiseid inimesi!

Viielised ja eeskujuliku käitumisega õpilased olid:

Iti Adeele Aasmäe
Kristelle Laevik
Tevor Kiho

4-5lised ja eeskujuliku käitumise õpilased olid:

Eleri Haav
Kimm Adari
Villu Adari
Johanna Lambing
Annabel Kraavi
Georg Erik Org
Markus Vana

4-5lised ja hea käitumisega õpilased olid:

Sander Kade
Jan-Joosep Roots

Pilte toredast aktusest, kus lisaks tublide õppurite tunnustamisele said preemiaid ka loovad emakeelepäeval osalejad, kes kirjutasid nii ühetähejutte kui osalesid viktoriinil.