Õpilasesindus viis läbi sõbrapäeva tegevusi vahetundides. Punane kirjakast ootas 14. veebruari hommikul sõbralikke tervitusi. Päeva lõpuks toimetati sinna kogunenud kirjad õpilastele. Traditsioonilises tantsuvahetunnis liiguti seekord muusika saatel koos sõbrast-paarilisega. Kallistuste korjamine käis võidu peale – kes rohkem kallisid jõudis teha, see auhinna sai. Üks vahetund kulus Kahoot mängule.