Eesmärgid

Visioon

Toetada mitmekülgset arengut.
Väärtustada ennast ja inimesi enda ümber.

Missioon

Anda konkurentsivõimelist haridust toetada mitmekülgset arengut.
Suunata õigete väärtushinnangute kujunemist.

Põhiväärtused

Õppimine, turvalisus, areng, loodushoid.