"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õpiabi ümarlaud

Edukate õpilaste ühendus: Priimuste Kogu (PK)

PK - sse kuuluvad kõik  heade ja eeskujulike veerandi hinnetega õpilased
PK Tuumikusse kuuluvad  2.-8.kl õpilased (2 edukat õpilast igast klassist).

Priimuste Kogu eesmärgid:

 • Parandada õppeedukuse kvaliteeti
 • Vähendada kahemeeste arvu
 • Hoogustada head käitumist ja aktiivsust
 • Rakendada edukaid õpilasi kooli õppetegevuse korraldamisel
 • Kasvatada  vastutustunnet
 • Arendada meeskonnatöö oskusi

Priimuste Kogu Tuumiku ülesanded:

 • Hinnete, käitumise, aktiivsuse tabeli regulaarne täitmine (1x veerandis)
 • Info edastamine klassides
 • Tegevuse korraldamine
 • Kokkuvõtete tegemine
 • Materialide arhiveerimine