"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Pikapäeva reeglid

  1. Pärast viimast tundi toob õpilane oma asjad pikapäeva klassi.
  2. Laps võib puududa pikapäevast vanema kirjaliku tõendi esitamisel (helistamisel).
  3. Neljanda tunni lõpuks on vajalik teada pikapäevas sööjate arvu. Söömine on 14.15.
  4. Viienda tunni ajal harjutavad I ja II klass lugemist.
  5. Kuuenda tunni ajal oleme õues.
  6. Lapse riietus olgu ilmale vastav. Õue tulevad kaasa kõik lapsed, kes on sel päeval pikapäevas.
  7. Seitsmes tund on õppimise aeg, kel pole õppida, loevad, joonistavad vaikselt.
  8. Me ei jõua kunagi kõike koolis ära õppida.
  9. Korrale mitte alluvad õpilased võib teatud ajaks pikapäevast kõrvaldada.

Pikapaäevarühma töökorralduse alused: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12876022