"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Põhiväärtused

Põhiväärtused

Õppimine, turvalisus, areng, loodushoid.

Missioon

Anda konkurentsivõimelist haridust toetada mitmekülgset arengut.
Suunata õigete väärtushinnangute kujunemist.

Visioon

Toetada mitmekülgset arengut.
Väärtustada ennast ja inimesi enda ümber.