Uudised

May 14 2018
May 14 2018
Apr 14 2018
Apr 05 2018
Mar 29 2018
Mar 27 2018
Mar 14 2018
Mar 19 2018
Mar 15 2018
Mar 13 2018
Feb 26 2018
Feb 22 2018
Feb 25 2018
Feb 02 2018
Jan 30 2018
Jan 27 2018
Jan 20 2018
Jan 17 2018
Jan 09 2018
Jan 09 2018
Jan 09 2018
Dec 22 2017
Dec 19 2017
Dec 18 2017
Dec 09 2017
Nov 29 2017

More Articles ...

 1. Eesti Rahvamuuseumi külastus
 2. Külas loomade varjupaigas
 3. Jääaja Keskus
 4. Kas tunned meie kooli?
 5. Ettelugemise päev
 6. Koolide koostööprojekt
 7. Loovtööde konverents Põlvas
 8. 1. ja 2. klass Valgesoos matkamas
 9. Õppekäik Võrtsjäeve Õppekeskusesse
 10. Õppekäik Ida-Virumaale
 11. Saksofon ja torupill muusikatunnis
 12. Reipalt koolipinki" Ahja mõisapargis
 13. Esimene päev
 14. Suvelugemine
 15. LXVI lend
 16. Dir vastuvott
 17. Koolilopp
 18. Pokumaa
 19. Võrkpall
 20. Põlvamaa KEAT laager
 21. Laulupaev
 22. Tutipäev 9.kl
 23. Kergejõustikuvõistlused
 24. Rajureede
 25. AHHAA teaduskeskuses õppimas
 26. Mänguasjakonkurss "Kala"
 27. Veeohutus
 28. Tuleohutus
 29. Küünlaümbrise jaht
 30. 7. klassi osalemine koolirahu üritusel
 31. 7. klass festivalil
 32. 7. klassi projektitööd
 33. 5. klassi projektitööd
 34. Põlvamaa Patrioot
 35. Inglise keele olümpiaad
 36. Kunstiolümpiaad
 37. Ideekonkurss Välgatus
 38. E-raamatute konkurss
 39. Vene keele päev
 40. Tuglase aktus
 41. EV aktus
 42. Matemaatikaolümpiaad
 43. Sõbrapäev koolis
 44. Tõravere
 45. Bioloogiaolümpiaad
 46. Teaduslahing
 47. Päikesemängu pidu
 48. Pähklipureja
 49. Vudilas
 50. jõulupidu16
 51. jõululaat16
 52. Geograafiaolümpiaad
 53. Projektitööd
 54. Kutsehariduskeskus
 55. Õppekäik Räpina Keskkonnamajja
 56. Inglise keele viktoriin
 57. laululaager
 58. 2. pereõhtu
 59. Põlvas peeti noorte ideede turgu
 60. Mis on uut septembrikuus?
 61. Viktoriin
 62. pereõhtu
 63. Õppekäik Teaduskeskuses AHHAA
 64. laulupeole1
 65. kontsert
 66. 9. klassi tüdrukute projektitööd
 67. Hea märkamise mäng jätkub
 68. ÕOV Noorte Konverentsil
 69. Ettelugemise paev
 70. PPAFF
 71. JJ-Street tanktsukoooli workshop
 72. 13. oktoobril III kooliaste Tallinnas
 73. Õpetajate päev
 74. Joonistusvõistlus Rannaretk
 75. Loodusteaduste olümpiaad 1
 76. Õppekäik Tallinna Loomaaed
 77. Peapreemiad joonistusvõistlusel
 78. "Terve Eesti eest" üritus Ahja Koolis
 79. Reipalt koolipinki 2016
 80. Esimene koolipaev Ahja Koolis